Засідання Науково-технічної ради, 2018 рік


11 жовтня 2018 року

У приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань щодо застосування сучасних інноваційних рішень інтенсифікації видобутку вуглеводнів (механічні, хімічні, теплові, комплексні, тощо).

Окрім доповідей з основної тематики, та інших питань, які відносяться до компетенції Науково-технічної ради Компанії, було презентовано інноваційні технології раннього виявлення та швидкого усунення аварійних витоків водних та енергетичних ресурсів (DMDA Ltd., MAYA M.I. Detection & Mapping of Underground Infrastructures Ltd.), та революційну технологію PRS-Neoloy (ТОВ СП “Газспецприлад”), що застосовується у будівництві ґрунтових доріг та широкому спектрі бетонних покриттів.

З доповідями виступили:

Дорон Авіталь (Ізраїль), генеральний директор компанії DMDA Ltd. - Технології раннього виявлення та швидкого усунення аварійних витоків водних та енергетичних ресурсів

Тупіцин Олег, технічний директор ТОВ СП “Газспецприлад” - Інноваційні рішення застосування PRS-Neoloy при будівництві ґрунтових доріг

Боровікова Тетяна Вікторівна, провідний інженер відділу інтенсифікації видобутку вуглеводнів УкрНДІгазу - Створення керамічного вибою з метою обмеження виносу глинисто-алевролітового матеріалу колектору (попередження руйнування) шляхом високотемпературного впливу на привибійну зону пласта

Красько Володимир Іванович, головний радник ПАТ “Укрнафта” - Аналіз роботи з впровадження методів інтенсифікації видобутку нафти і газу за 9 місяців 2018 рік по ПАТ “Укрнафта”

Міщук Богдан Михайлович, к.т.н., доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - Комплекс науково-обгрунтованих рішень для підвищення обсягів видобування вуглеводнів в Україні

Шумська Любов Петрівна, директор Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка - Дуальна освіта як ефективна форма якісного кадрового забезпечення нафтогазових компаній.


  13 вересня 2018 року

  Продовжуючи тему інновацій у нафтогазовій галузі, 13 вересня 2018 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань щодо застосування інноваційних рішень у процесі спорудження нафтових та газових свердловин (проектування, процес споруджування, консервація та освоєння, тощо).

  У засіданні взяли участь провідні вітчизняні підприємства, організації та наукові установи з проектування, спорудження та буріння свердловин (“Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації Україниˮ, “Спілка буровиків Україниˮ, ТОВ НВП “КАРАТ-БурСервісˮ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, та підприємства Групи Нафтогаз).

  Під час засідання були обговорені питання щодо сучасних інноваційних рішень у процесі спорудження нафтових та газових свердловин, та вирішено максимально сприяти підвищенню рівня застосовуваних інноваційних технологій у виробничій діяльності Групи Нафтогаз.

  Визначено технічну доцільність реалізації проекту “Створення інформаційно-аналітичної системи обігу даних управління організаційно-технічними процесами” (ДП “Науканафтогаз”)

  Також особливу увагу приділено принципам багатостадійного і безперервного процесу навчання, розвитку і підвищення кваліфікації вітчизняних фахівців в закладах вищої освіти з багаторічним досвідом та відповідною історією і традиціями, інноваційним розвитком технологічного забезпечення ВНЗ, високим рівнем кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що постійно розвивається, та підтримано рішення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу щодо створення на його базі:
  - незалежного наукового експертного центру для оперативного вирішення проблемних питань спорудження нафтогазових свердловин;
  - незалежної цільової галузевої наукової лабораторії дослідження нових матеріалів і технологій спорудження свердловин.

  З доповідями виступили:

  Юрчак Олександр Володимирович, генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ)Великі компанії - як драйвер технологічного розвитку України. Участь в програмах руху “ІНДУСТРІЯ 4.0 в Україні”.
  Чудик Iгop Іванович, проректор з наукової роботи ІФНТУНГЯкісна нафтогазова освіта - передумова успішного розвитку галузі.
  Калинович Володимир Миколайович, директор ТОВ НВП “КАРАТ-БурСервісˮ – Актуальні питання екологічної безпеки спорудження свердловин.
  Осадца Володимир Романович, менеджер з похило-скерованого буріння АТ “УкргазвидобуванняˮБуріння похило-скерованих свердловин із застосуванням роторних керованих систем.
  Тершак Богдан Андрійович, директор Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики i екології – Сучасні композиційні тампонажні cyміші для забезпечення надійного кріплення свердловин.
  Ковальчук Ірина Федорівна, секретар Спілки буровиків України – Технологія збільшення коефіцієнту нафтогазовіддачі.
  Онищенко Сергій Миколайович, заступник начальника Департаменту метрології, КВП та автоматики АТ “Укргазвидобування” Впровадження системи моніторингу роботи свердловин АТ “Укргазвидобування”.
  Гунда Микола Васильович, заступник директора ДП “Науканафтогаз” Створення інформаційно-аналітичної системи обігу даних управління організаційно-технічними процесами.

  25 липня 2018 року

  У національній акціонерній компанії “Нафтогаз Україниˮ відбулося розширене засідання Науково-технічної ради за участю провідних світових інженірингових компаній.  У рамках реалізації Політики науково-технічного розвитку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз Україниˮ 25 липня 2018 року у хед-офісі Компанії відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань застосування інноваційних технологій у нафтогазовій галузі .

  У засіданні взяли участь провідні вітчизняні підприємства (АТ “Укргазвидобуванняˮ, УкрнДІГАЗ, ТОВ “Нафтогазхім Сервисˮ, ТОВ СП “Газспецприладˮ) а також представництва міжнародних корпорацій (Emerson Electric Company, Huawei, TUTKOVSKI PLC, Yokogawa Electric).

  Під час засідання були обговорені питання застосування інноваційних технологій у паливно-енергетичній сфері (smart wells, телеметрія, дистанційна діагностика, ПЗ з обробки сейсмічних даних, тощо.) Учасники заходу ділилися досвідом застосування програмного забезпечення та технологій таких гігантів галузі як Schlumberger та Halliburton у рамках всього виробничого циклу. Особливу увагу було приділено вирішенню складних геолого-геофізичних задач за допомогою новітніх технологій ГДС.

  Сторонами було досягнуто домовленості максимально сприяти залученню інноваційної складової на стадії проектування та впровадження у виробничій діяльності проектів, підвищенню рівня застосовуваних інноваційних технологій та техніки, що відповідають сучасному міжнародному досвіду.


    Детальніше з матеріалами доповідей можна ознайомитися за посиланнями:

  1. Нові технології Halliburton (США) для дослідження нафтогазових свердловин

  2. Застосування сучасних бездротових технологій для вирішення завдань нафтогазовидобувних Компаній

  3. Проекти компанії Huawei у нафтогазовій галузі

  4. Вирішення складних геолого-геофізичних задач за допомогою новітніх технологій ГДС

  5. Реалізація пілотного проекту по оптимізації роботи свердловин та системи збору, компримування та міжпромислового транспортування продукції з використанням програмного забезпечення РipeSim (технологія Schlumberger)

  6. Project Certainty, Operational Certainty, Plantweb, Roxar+Paradigm

  7. Постійно діючі геолого-технологічні 3D моделі родовищ АТ «Укргазвидобування»: від створення до практичного використання