Інформація про дистанційні Загальні збори акціонерів


Інформація, яка стосується дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

* * *
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (ідентифікаційний код 03361075), скликаних на 04.10.2021 (дата оприлюднення 22.09.2021)

1. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» на 04.10.2021, які буде проведено дистанційно (дата оприлюднення 02.09.2021)

2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» станом на 30.08.2021 (дата оприлюднення 02.09.2021)

3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (дата оприлюднення 02.09.2021)