Корпоративна етика


Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління є одним з найголовніших пріоритетів реформи Нафтогазу. Керівництво компанії вважає правила корпоративної етики невід’ємною частиною якісного корпоративного управління. Ці правила встановлюють рамкові умови для ділової поведінки. Cучасна корпоративна етика допомагає компанії бути ефективнішою в досягненні своїх результатів, а працівникам – впевненими у рівних можливостях для самореалізації, що зрештою повинно впливати як на мотивацію, так і на продуктивність праці.

Громадяни, партнери, органи влади і місцевого самоврядування, засоби масової інформації та інші зовнішні контрагенти мають право очікувати від Нафтогазу етичного ведення бізнесу. Попри складну історію, теперішня команда Нафтогазу прагне будувати відносини зі своїми контрагентами на принципах законності, професіоналізму, добросовісності, взаємної довіри і непохитності зобов’язань.

Впроваджуючи сучасні норми корпоративної етики Нафтогаз прагне змінити репутацію компанії так, аби її працівники могли пишатися як своїми успіхами, так і шляхами їх досягнення. Для збереження унікальних компетенцій та залучення нових якісних фахівців важливо бути компанією, яку поважають і в якій прагнуть працювати.

У 2017 році Нафтогаз розробив і затвердив нову редакцію Кодексу корпоративної етики (Кодекс). Цей кодекс ґрунтується на загальновизнаних принципах, нормах українського та міжнародного права і впроваджує найкращу європейську практику. Головними цінностями взаємодії Кодекс визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм, справедливість, зосередженість на навчанні.

За новим Кодексом у Нафтогазі поважаються особиста свобода, права та гідність людини, не допускаються будь‑які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов’язані з роботою фахівця. Нафтогаз підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства компанія вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.


Повідомити про порушення співробітниками групи Нафтогаз Кодексу корпоративної етики можна за номером телефону 0(800)21-20-91 «лінії довіри» або на e-mail: dovira@naftogaz.com.