Наказ від 10.03.2015 № 136

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2015 м. Київ № 136


Про погодження завдання
для голосування представникам держави
на засіданні наглядової ради ПАТ «Укрнафта»


Керуючись Законами України «Про управління об’єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 678 «Про деякі питання управління корпоративними правами держави», постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відповідно до підпункту 20 пункту 51 Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 724), зважаючи на звернення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 19.02.2015 № 10-850/1.10/МЕВУ-15 та рішення правління Компанії від 18.02.2015 (протокол № 37)

НАКАЗУЮ:

1. Погодити завдання на голосування представникам держави на найближчому засіданні наглядової ради ПАТ «Укрнафта», що додається.
2. Компанії повідомити Міненерговугілля про результати зазначеного у пункті 1 цього наказу засідання наглядової ради .
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України про його погодження.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.


Міністр В. Демчишин