Управління

Реформа корпоративного управління

У березні 2015 року Світовий банк і Секретаріат Енергетичного Співтовариства узгодили План заходів щодо реформування газового сектору України, який було затверджено Урядом. Серед іншого цей план передбачав реформування корпоративного врядування НАК «Нафтогаз України» відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР та Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. 
 
У 2016 році План заходів щодо реформування газового сектору включно з реформою корпоративного врядування компанії став частиною зобов’язань України за кредитними угодами з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зовнішні стейкхолдери визнали виконання цього плану необхідним кроком для інтеграції України в Європейський Союз, а успішність реформи корпоративного врядування – важливою запорукою безпеки постачань газу в Україні та Європі. 
 
Реформа ставила на меті впровадження правил і процедур, що відповідають найкращим світовим практикам, у першу чергу – Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності (Керівні принципи ОЕСР) і Принципам корпоративного управління ОЕСР

Ключовими складовими елементами належного корпоративного врядування було визначено: 

  • наявність повноцінних та ефективних органів управління,  
  • чіткий розподіл повноважень; 
  • функціонування системи внутрішнього контролю; 
  • усунення політичного впливу; 
  • створення рівних з приватними компаніями умов на ринку. 

Нафтогаз став першою державною компанією, у діяльності якої було розпочато запровадження найкращих практик корпоративного врядування згідно з Керівними принципами ОЕСР. Дорожньою картою реформи став розроблений експертами та юридичними радниками План дій щодо корпоративного управління (ПДКУ). 

Так, у 2016 році було сформовано першу Наглядову раду із більшістю незалежних директорів, утворено комітети Наглядової ради, призначено корпоративного секретаря та розпочато запровадження належної системи корпоративного врядування. Протягом 2016-2018 рр. у компанії було розроблено та запроваджено систему внутрішнього контролю на основі трьох ліній захисту. Початок повноцінного функціонування системи внутрішнього контролю в 2018 році було підтверджено висновком незалежного консультанта. 
 
Протягом 2019-2020 рр. продовжувалися трансформація Нафтогазу і побудова високоефективної операційної моделі, яка передбачає матричну структуру управління та відповідний розподіл повноважень і відповідальності за прийняття рішень. 
 
До реформи корпоративного врядування компанії прикута увага міжнародних організацій – визнаних експертів з питань функціонування підприємств державної форми власності взагалі та їх корпоративного врядування зокрема. Протягом останніх років експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), за активного залучення компанії та інших зацікавлених сторін, реалізували два важливих проекти з питань антикорупційної реформи та реформи корпоративного врядування, результати яких було закріплено у таких звітах: 

  • Антикорупційні реформи в Україні: запобігання та переслідування корупції на державних підприємствах;
  • Реформування підприємств державної форми власності в секторі вуглеводнів в Україні. 

Ключовою подією в розбудові належної системи корпоративного врядування Групи Нафтогаз у 2020 році стало затвердження Урядом Політики власності НАК «Нафтогаз України», яка є одним із ключових документів, що передбачені Керівними принципами ОЕСР для визначення мети державного володіння, стратегічних цілей і напрямів діяльності, які визначаються акціонером.  

Зокрема, політика закріплює зобов’язання держави впроваджувати в компанії систему корпоративного врядування згідно з Керівними принципами ОЕСР, а також створює міцне підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз і ключових показників ефективності як для членів Наглядової ради, так і для керівництва Групи Нафтогаз. 
 
Також у жовтні 2020 року Уряд затвердив нову редакцію Статуту НАК «Нафтогаз України», що наближає його до вимог Керівних принципів ОЕСР. Однак слід зазначити, що реформу корпоративного врядування Групи Нафтогаз не завершено, а ПДКУ не виконано у повному обсязі, хоча було проведено значний обсяг роботи. Попереду ще більше змін, втілення яких передусім вимагає оновлення законодавчої бази щодо належного розподілу повноважень між органами управління державних компаній.  

Починаючи з 27 вересня 2021 року, наглядова рада компанії була відсутня через припинення повноважень усіх її членів. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі відсутності наглядової ради  компанії її повноваження здійснюються загальними зборами компанії. 

Згідно зі Статутом компанії, повноваження загальних зборів акціонерів компанії здійснювались єдиним акціонером - державою в особі Кабінету Міністрів України одноосібно.  

24 січня 2023 року Кабінет Міністрів України обрав шістьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Наглядову раду компанії було обрано за результатами прозорого та незалежного конкурсу відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР та Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. 

З актуальною інформацією про Групу можна ознайомитись тут.

Винагорода

Інформація щодо винагороди правління за 2021, 2022 і 2023 рік розташована у розділі Управління

Провідний управлінський персонал протягом 2020 року складався в середньому із 5 членів Правління та 12 директорів (2019: 5 членів Правління та 11 директорів). Компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на збут, загальних та адміністративних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії та становила 672 мільйони гривень (2019:343 мільйони гривень).

Також, в 2020 році Група здійснила виплати на забезпечення діяльності Наглядової ради у сумі 20 мільйонів гривень (2019: 35 мільйонів гривень), що включає оплату послуг членів Наглядової ради у сумі 18 мільйонів гривень (2019: 29 мільйонів гривень), а також 2 мільйонів гривень (2019: 6 мільйонів гривень) у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням ними обов’язків членів Наглядової ради, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення, що було закуплено та сплачено Компанією.