Історія галузі

Історія галузі

З історії нафтогазової промисловості України

Нафтогазова промисловість України має цікаву та багатогранну історію свого розвитку, яка є невід‘ємною частиною історії становлення та розбудови паливно-енергетичного комплексу України.

З давніх-давен на території сучасної України здійснювався видобуток та використання вуглеводневої сировини - нафти і газу.  За свідченням літописів, ще у III столітті нашої ери на Кримському півострові видобували нафту та використовували її для господарських потреб.

Проте особливе місце у становленні та розвитку нафтогазової індустрії України посідає Прикарпаття. Власне тут постали перші в Європі і в Україні нафтові промисли, спочатку примітивні, пізніше індустріальні. З 1771 року – або чверть тисячоліття тому – почалася промислова розробка нафти на промислі Слобода-Рунгурська (Івано-Франківська область). Півсторіччя потому, у 1820 році, інтенсивний видобуток нафти розпочався у районі міста Борислав.

Кінець 19 – початок 20 століття ознаменувався періодом бурхливого розвитку нафтовидобутку на Бориславському родовищі, з якого в 1909 р. було одержано 2 мільйони 75 тисяч тонн нафти. На той час це був найбільший нафтовидобувний регіон у Європі та посідав третє місце у світі за рівнем видобутку нафти після США і Росії.

Дашавське родовище

Механічна ізоляція труб газопроводу Дашава-Київ, 1947 р.

Дашавське родовище стало одним з найпотужніших на той час газових родовищ світу, а з 1924 р. почалася промислова експлуатація родовища, що по праву вважається роком народження газової промисловості України.

Введення в промислову розробку покладів Дашавського родовища дало поштовх розвитку не тільки видобуванню, а й транспортуванню природного газу в нашій країні. В ці роки були збудовані газопроводи Дашава – Стрий – Дрогобич (1927 р.), Стрий – Миколаїв – Львів (1929 р.).

Розвиток транспортування нафти магістральними нафтопроводами

Перший магістральний газопровід в Україні - Дашава – Київ, діаметром 500 мм та завдовжки 509 км, збудований у повоєнному 1948 році, на той час був найпотужнішим і найдовшим в Європі.

Його пропускна здатність становила близько 2 млрд. куб. м на рік. У 1951 році газопровід  було продовжено з Києва через Брянськ до Москви.

Саме 1948 рік вважається точкою відліку, з якої почалось формування, становлення та розвиток сучасної магістральної газотранспортної системи України.

Необхідно зазначити, що саме з території України почали здійснюватися і перші у світі міждержавні експортні поставки природного газу. У 1945 році, під час повоєнного відновлення Європи, український газ з Дашавського та Опарського родовищ почав постачатись до Польщі. Також у певний період газ з українських родовищ постачався до Росії, Білорусі, Чехословаччини, Австрії.

Історія розвитку нафтогазової промисловості Криму почалась у 1960 році, коли було відкрито перше газове родовище на суходолі – Задорненське. А через 11 років вже на шельфі Чорного моря було відкрито перше “морське” газоконденсатне родовище – Голіцинське.

Історія підземного зберігання газу в Україні

З 1964 року починається історія підземного зберігання газу в Україні. Тоді розпочалась закачування природного газу у перше українське газосховище  - Олишівське.  У 1983 році було введено в експлуатацію Більче-Волицьке підземне сховище газу, яке і тепер є одним з найбільших у світі.

Передові технології

У нафтогазовій промисловості України завжди активно впроваджувались новітні технології. Саме в Україні, на Бориславському нафтовому родовищі, у 1954 році вперше в колишньому СРСР почалось впровадження передової на той час технології нагнітання води у нафтові поклади, що дозволило значно збільшити коефіцієнт нафтовилучення.

У 1981 році на Новотроїцькому газоконденсатному родовищі вперше у Європі почалось впровадження прогресивної технології – сайклінг-процесу, що дозволяє значно підвищувати коефіцієнт конденсатовилучення.

 

У 1996 році на газотранспортній системі було розпочато впровадження  внутрішньотрубної діагностики магістральних газопроводів за допомогою так званих “інтелектуальних” поршнів, що дозволяє забезпечувати високу надійність експлуатації газопроводів. 

Вражаючою і захоплюючою є майже 200-річна історія розвитку нафтової і газової промисловості України, яка зробила нашу державу сьогодні визначною країною у світовій енергетичній індустрії. 

Утворення НАК "Нафтогаз України"

Враховуючи вагому роль, яку відіграє в структурі національної економіки нафтогазова галузь, а також унікальні особливості її функціонування як «енергетичного мосту» між двома регіонами Євразійського континенту, у травні 1998 року постановою Кабінету Міністрів України на виконання Указу Президента була створена Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

За роки свого існування компанія пройшла непростий шлях становлення, розвитку виробничого потенціалу, вдосконалення менеджменту,  водночас успішно вирішуючи складні проблеми, що виникали на внутрішньому нафтогазовому ринку та у «газових» відносинах з Росією. Сьогодні Нафтогаз – одна з найбільших компаній в Україні, опора державного бюджету, драйвер реформ газового ринку та всієї української економіки. 

Утворення компанії мало на меті забезпечення ефективного функціонування та подальшого сталого розвитку важливої галузі економіки, зміцнення ролі України як важливої ланки енергетичної безпеки Європи, більш повне задоволення потреб промислових і побутових споживачів у паливно-енергетичних ресурсах.