Пам’ятка про можливість оскарження процедур закупівель


Пам’ятка учаснику
про можливість оскарження процедур закупівель
до Офісу з етики закупівель групи Нафтогаз


З метою підвищення рівня прозорості та ефективності під час здійснення закупівель у Групі Нафтогаз створено дворівнева система оскарження, а саме:
1. Локальні конфліктні комісії (ЛКК) - створюються на кожному підприємстві Групи. Локальними комісіями розглядаються скарги щодо закупівель, приймаються рішення за результатами розгляду та надаються рекомендації тендерному комітету з метою усунення допущених порушень (у разі їх виявлення).
Під час своєї діяльності Конфліктні комісії керуються Положенням про Конфліктні комісії. При цьому Локальні конфліктні комісії розроблюють власні Положення. З деякими є можливість ознайомитись на офіційних сайтах наступних підприємств:

 

  • АТ "Укргазвидобування" – http://ugv.com.ua/page/conflict-commission
  • АТ "Укртрансгаз" – http://utg.ua/utg/purchases/konflktna-komsya.html
  • АТ "Укртранснафта" – https://www.ukrtransnafta.com/ru/konfliktnaja-komissija/

2. Офіс з етики закупівель Групи Нафтогаз (Офіс) - створюється в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Офіс розглядає, крім звернень контрагентів, підстави для відхилення пропозицій або для відміни процедур закупівель тендерними комітетами підприємств Групи, а також розглядає скарги на рішення Локальних комісій. За результатами розгляду такої інформації Офіс надає висновки, обов’язкові для виконання, та зазначає рекомендації підприємствам Групи.


Скарга/звернення має містити такі елементи:
a) відомості, за якими можна встановити особу заявника;
б) відомості, що засвідчують особу та повноваження уповноваженого представника;
в) контактну інформацію заявника та/або його уповноваженого представника (у тому числі поштову адресу, а також (якщо можливо), номер телефону, адресу електронної пошти та реєстраційні дані (код ЄДРПОУ/ІПН);
г) інформацію про рішення ЛКК, тендерного комітету Підприємства – у разі звернення до Офісу щодо такого рішення;
ґ) номер закупівлі в електронній системі закупівель (на веб-порталі уповноваженого органу з питань публічних закупівель)/на сайті Компанії або Підприємства/в комерційній електронній системі закупівель (Rialto), щодо якої подано звернення;
д) вимоги заявника та їх обґрунтування;
е) копії матеріалів, отриманих під час комунікацій з Компанією, Підприємством (за наявності).

Скарга/звернення повинна відповідати наступним критеріям:
а) стосується закупівлі, яку здійснює Компанія або Підприємство, крім випадків, коли звернення надано на розгляд Офісу за дорученням голови правління Компанії;
б) містить опис та результат зусиль, яких заявник доклав для вирішення зазначених у зверненні питань, у тому числі разом з Компанією, Підприємством;
в) у разі якщо звернення містить вимогу щодо реалізації Ініціативи із врегулювання ситуацій – інформацію про те, який саме результат чи результати очікує Заявник.

Скаргу/звернення можливо подати до:
- ЛКК - на юридичну адресу необхідного Вам підприємства Групи Нафтогаз або у інший спосіб, визначений Положенням про ЛКК відповідного підприємства.
- Офісу - у порядку встановленому Регламентом роботи Офісу:
особисто або поштою на адресу: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601;
електронною поштою: [email protected];
телефон для довідок: (044) 586 37 87.

Строк розгляду скарг Офісу на рішення ЛКК:
*У виключних випадках строк розгляду звернення, скарги може бути продовжений за рішенням головного експерта Офісу не більше як на 15 робочих днів.