Тарифи на транспортування, розподіл і зберігання природного газу

Відповідно до норм статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), який введено в дію з 01 жовтня 2015 року, ринок природного газу України функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів природних монополій.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП):

 • розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
 • встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом.

Відповідно до статті 4 Закону до компетенції Регулятора на ринку природного газу належать, зокрема, затвердження та оприлюднення у встановленому порядку методології визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, методологій визначення тарифів на послуги розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу відповідно до статті 48 цього Закону, на послуги установки LNG та встановлення тарифів, які повинні забезпечити необхідні інвестиції в газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища, а також установку LNG.

При цьому рішення Регулятора про встановлення тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання, закачування та відбору природного газу, послуги установки LNG підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на веб-сайті Регулятора.


Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 (зі змінами) з 01 січня 2020 року установлено ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки, що наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024 роки для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/точки виходу з газотранспортної системи України Тариф для точки входу, дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ Тариф для точки виходу, дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ
1 Віртуальні або фізичні точки (Германовичі, Дроздовичі, Устилуг) на міждержавному з'єднанні з Польщею 4,45 9,04
2 Віртуальні або фізичні точки (Будінце, Ужгород/Велькі Капушани) на міждержавному з'єднанні зі Словаччиною 4,45 9,68
3

Віртуальні або фізичні точки (Берегдароц, Берегове) на міждержавному з'єднанні з Угорщиною

4,45 9,25
4 Ананьїв - 8,17
5 Гребеники 0,00 8,17
6 Каушани 0,00 1,13
7 Лиманське 4,45 8,17
8 Олексіївка - 9,71
9 Орлівка/Ісакча 4,45 1,13
10 Сохранівка 16,01 -
11 Суджа 16,01 -
12 Текове/Медіаш Аурит 4,45 8,78
13

Віртуальна точка Республіка Молдова

- 0,56

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 (зі змінами) з 01 січня 2020 року установлено ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 - 2024 роки для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ", що наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 - 2024 роки для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/ точки виходу з газотранспортної системи України Тариф для точки входу, грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ Тариф для точки виходу, грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ
1 Точки входу з фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93 -
2 Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93 -
3 Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93 -
4 Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ 0,00 0,00
5

Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з газосховища чи групи газосховищ

0,00 0,00
6 Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з митного складу газосховища чи групи газосховищ 0,00 0,00
7 Точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів - 124,16
8 Точки виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем - 124,16
9 Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем - 124,16
10 Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням для операцій оператора газотранспортної системи, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат - 0,00

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и)

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 (зі змінами) з 01 січня 2020 року затверджено коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 - 2024 роки:
 • з 01 березня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, - на рівні 1,10 умовних одиниць;
 • з 01 квітня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період, - на рівні 1,04 умовних одиниць;
 • з 01 жовтня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період, - на рівні 1,02 умовних одиниць.


Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024 роки

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 (із змінами) затверджено коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024 роки:
 • коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, - на рівні 1,45 умовних одиниць;
 • коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період, - на рівні 1,2 умовних одиниць;
 • коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період, - на рівні 1,1 умовних одиниць, крім випадку замовлення потужності на період першого кварталу газового року 2020 - 2021, при якому коефіцієнт застосовується на рівні 1.

Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 (із змінами) з 01 січня 2020 року затверджено знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024 роки, що наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024 роки 

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/точки виходу з газотранспортної системи України Знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями
для точки входу,
умовні одиниці
Знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями
для точки виходу,
умовні одиниці
1 Віртуальні або фізичні точки
(Германовичі, Дроздовичі, Устилуг) 
на міждержавному з'єднанні з Польщею
0,66 0,49
2 Віртуальні або фізичні точки
( Ужгород/Велькі Капушани)
на міждержавному з'єднанні зі Словаччиною
0,66 0,36
3 Віртуальні або фізичні точки
(Берегдароц, Берегове)
на міждержавному з'єднанні з Угорщиною
0,66 0,44
4 Текове/Медіаш Аурит 0,66 0,41
5 Гребеники* 0,01 -
6 Ананьїв* - 0,01

*Доступ до потужності з обмеженнями точки входу «Гребеники» та потужності з обмеженнями точки виходу «Ананьїв» при замовленні послуг транспортування природного газу надається за умови, якщо обсяг природного газу, поданий замовником послуг транспортування до газотранспортної системи у кожній з наступних точок входу: «Орлівка/Ісакча», «Олексіївка», та відібраний цим замовником послуг транспортування з газотранспортної системи у точці виходу «Каушани», не менший за обсяг природного газу, поданий цим замовником послуг транспортування до газотранспортної системи у точці входу «Гребеники» та відібраний цим замовником послуг транспортування з газотранспортної системи у точці виходу «Ананьїв».

Постанову НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки» розміщено за посиланням.

Тарифи на послуги розподілу природного газу

Тарифи на послуги розподілу природного газу у розрізі Операторів ГРМ, що установлені Регулятором, розміщено на офіційному веб-сайті Регулятора.

Тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ»

Постанова НКРЕКП від 30.06.2022 № 656 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ»

тарифи на послуги зберігання природного газу, грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ 0,40
тарифи на послуги закачування природного газу, грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ 243,52
тарифи на послуги відбору природного газу, грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ 253,03

Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на послуги закачування, відбору та зберігання природного газу:

 • коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг зберігання, закачування, відбору природного газу строком на місяць – 1,1;
 • коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг закачування, відбору природного газу на добу наперед – 1,2.

Тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ» розміщено на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням.

Методологія тарифоутворення 

Крім того повідомляємо, що Регулятором оприлюднено шляхом розміщення на своєму веб-сайті у розділі «Методологія тарифоутворення» нормативно-правові акти, зокрема:

 • Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2517 (із змінами і доповненнями);
 • Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою НКРЕКП від 25.02.16 № 236 (із змінами і доповненнями);
 • Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою НКРЕКП від 13.06.16 № 1131 (із змінами і доповненнями).