Фінансова звітність Нафтогазу відповідає законодавству України та міжнародним стандартам — комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу

Фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) відповідає законодавству України та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Таку заяву оприлюднив комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу ...

Фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) відповідає законодавству України та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Таку заяву оприлюднив комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу щодо висновків Державної аудиторської служби України (ДАСУ) за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Компанії за період з 01.10.2018 по 31.12.2019.

Комітет з питань аудиту та ризиків під час засідання 12-15 жовтня 2020 року розглянув та обговорив висновки, викладені в акті ревізії ДАСУ, і подальші дії Компанії. Також в заяві комітет прокоментував низку позицій щодо звітності Компанії, які були оприлюднені в ЗМІ.

Наводимо повний текст заяви.

«Нещодавно стався витік інформації стосовно висновків Державної аудиторської служби України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в ЗМІ.

При проведенні подібної ревізії поширеною практикою є надання компаніями зауважень до висновків у короткий строк. Нафтогаз прийняв і усіляко сприяв проведенню ревізії, а також вчасно надав детальні зауваження до висновків.

Засідання Комітету з питань аудиту та ризиків Наглядової ради 12-15 жовтня 2020 року було присвячено розгляду та обговоренню висновків, викладених в акті ревізії, й відповідних подальших дій. Комітет наголосив, що Нафтогаз діє згідно із законодавством України та складає звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Комітет з питань аудиту та ризиків Наглядової ради хоче надати коментарі щодо трьох аспектів, висвітлених в ЗМІ:

1. Нарахування резерву сумнівних боргів. Нарахування Групою резерву під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) відповідає МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, який Група застосовує з 1 січня 2018 року. Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які є в публічному доступі. Стверджувалося, що такий резерв може нараховуватися лише за умови затвердження фінансових планів Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). На жаль, КМУ не прийняв рішення щодо фінансового плану Нафтогазу на 2018 рік. Коріння проблеми, звичайно, в тому, що деякі споживачі не сплачують за поставлений нами газ. Якби ці споживачі розрахувалися за газ, Нафтогаз зробив би більші відрахування до державного бюджету.

2. Відображення штрафів, пені та неустойки. Нараховані штрафи, пеня та неустойка відображаються після отримання грошових коштів Компанією. Дебіторська заборгованість за розрахунками зі сплати штрафів, пені та неустойки не відповідає визначенням термінів «актив» і «дохід», наведеним у Концептуальній основі фінансової звітності. Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які оприлюднені на веб-сайті Компанії.

3. Своєчасна виплата дивідендів. Згідно з українським законодавством, Компанія перерахувала до державного бюджету України дивіденди у розмірі 30% чистого прибутку до 30 червня 2019 року. У зв’язку з невчасним оприлюдненням постанови КМУ про відрахування 90% чистого прибутку на виплату дивідендів додаткова виплата дивідендів відбулася після визначеної законом дати.

Нафтогаз є прозорою компанією, яка прагне звітувати про свою діяльність, керуючись кращими міжнародними практиками».


Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»


 

Інші новини