Фінансові результати Групи Нафтогаз за третій квартал та дев’ять місяців 2020 року: покращений операційний грошовий потік у складних умовах

Рух грошових коштів від операційної діяльності за третій квартал склав 0,5 млрд грн

Основні результати:


- За третій квартал 2020 року збиток склав 5,5 млрд грн, порівняно зі збитком 4,8 млрд грн у третьому кварталі 2019 року, за виключенням припиненої діяльності.. У порівнянні з попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ та збільшення об’ємів продажу газу.

- За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн, порівняно з прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році, за виключенням припиненої діяльності*, причинами чого є менший попит та нижчі ціни на газ.

- Після скасування спеціальних зобов’язань (Public Service Obligations, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу та отримувати переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного року. Резерв сумнівних боргів, ймовірно, знову матиме негативний вплив на прибутковість у наступному кварталі.

- Рух грошових коштів від операційної діяльності за третій квартал склав 0,5 млрд грн у порівнянні з від’ємним операційним грошовим потоком у сумі 12,6 млрд грн у третьому кварталі 2019 року (за виключенням припиненої діяльності). За дев’ять місяців, за умов несприятливого середовища, рух грошових коштів від операційної діяльності склав 16,1 млрд грн, що майже дорівнює відповідному показнику за аналогічний період минулого року (операційний грошовий потік тоді склав 16,9 млрд грн).

- За дев’ять місяців було видобуто 10,7 млрд куб. м та реалізовано 12 млрд. куб. м природного газу.

- Капітальні витрати за перші три квартали 2020 року склали 11,8 млрд грн, що нижче загального обсягу у 20 млрд грн, запланованого на 2020 рік. Вільний рух грошових коштів залишився стабільним на рівні 4,1 млрд грн.

- Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 19,7 млрд грн в кінці третього кварталу.

- Загальна сума грошових коштів, перерахованих до державного бюджету, склала 87 млрд грн.

- Відносно дивідендів за 2019 рік, 39,6 млрд грн було сплачено до державного бюджету цього року, а 8,5 млрд грн передплачено в кінці 2019 року.

*На 31 грудня 2019 року внутрішнє транспортування газу та транзит газу подаються як припинена діяльність

Фінансові показники

Млрд грн, показники за 2019 рік вказані за виключенням припиненої діяльності Третій квартал 2020 Третій квартал 2019 9 місяців 2020 9 місяців 2019
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується (5,5) (4,8) (17,0) 12,9
Скоригований показник EBITDA 0,5 (2,8) (1,2) 26,0
Рух грошових коштів від операційної діяльності 0,5 (12,6) 16,1 16,9
Вільний грошовий потік (2,9) (17,5) 4,1 (1,1)
Капітальні інвестиції (4,0) (6,3) (11,8) (22,2)

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: “Незважаючи на несприятливі умови, ми досягаємо результату, впроваджуючи при цьому внутрішню трансформацію. Операційний грошовий потік покращується, ми й надалі фокусуємося на дисципліні в управлінні капіталом. Разом з тим, ми продовжуємо підвищувати ефективність нашої операційної діяльності”.

Результат сегментів – скоригований показник EBITDA

Млрд грн, показники за 2019 рік вказані за виключенням припиненої діяльності 9 місяців 2020 9 місяців 2019
Розвідка та видобування 16,3 34,5
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів 1,3 1,9
Комерція (16,3) (9,9)
Зберігання природного газу 3,8 0,8
Укрнафта (2,2) 1,0
Інші (4,1) (2,3)
Всього (1,2) 26,0

Розвідка та видобування зменшення результату відбулося за рахунок низької ціни на природний газ, що було частково компенсоване нижчим рівнем рентних платежів порівняно з дев’ятьма місяцями 2019 року.

На результат транспортування, переробки нафти та продажу нафтопродуктів негативно вплинуло зменшення ціни на нафтопродукти, що не було повністю нівельоване за рахунок заходів із скорочення витрат за цей період.

Результат сегменту комерція знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та падіння цін (дещо компенсованих меншими об’ємами закупівель), а також збільшення резерву сумнівної дебіторської заборгованості за поставки посередникам, здійснені на умовах PSO.

Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок збільшення попиту на послуги з перекачки та зберігання природного газу.

Укрнафта знизила результат через зменшення цін на природний газ та падіння обсягу продажів сирої нафти.

Інші сегменти включають результати спільної діяльності в рамках концесійної угоди на розвідку і розробку з Арабською Республікою Єгипет, діяльність з виконання капітальних інвестицій Групи, корпоративні адміністративні функції, нову енергію та інші види діяльності. На результат негативно вплинули збитки від знецінення, визнані щодо дебіторської заборгованості за угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Внески до Державного бюджету. За 2020 рік група перерахувала до державного бюджету 87 млрд грн податків та дивідендів, включно з 11,8 млрд грн податку на прибуток.

Протягом дев’яти місяців 2020 року група сплатила дивіденди у розмірі 39,6 млрд грн (не враховуючи 8,5 млрд грн дивідендів, сплачених у 2019 році), що разом склало 95% чистого прибутку за 2019 рік.

Група залишається одним з найбільших платників податків до державного бюджету України.

Скорочена консолідована проміжна фінансова звітність станом на та за дев’ять місяців, які закінчилися 30 вересня 2020 року, не перевірена аудитом, доступна за посиланням.


Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
 

 

Інші новини