Інституту УкрНДІгаз виповнилося 45 років

23 вересня профільний інститут УкрНДІгаз (м.Харків), що входить до складу ДП "Науканафтогаз" НАК “Нафтогаз України”, відзначив свою 45 річницю. Урочистостям була присвячена науково-технічна конференція “УкрНДІгаз” на старті третього тисячоліття”, яка пройшла у приміщенні Інституту.

Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз) є основним науковим центром газової галузі України. Інститут спеціалізується на наукових дослідженнях у сфері геології, розвідки, розробки та експлуатації газових і газоконденсатних родовищ, буріння свердловин, видобутку, підготовки та переробки, транспортування й підземного зберігання природного газу, екології та економіки і управління нафтогазовою промисловостю. До його складу входить 28 спеціалізованих наукових відділів, 2 комплексних науково-дослідних відділи у містах Львів і Полтава, відділ науково-технічної інформації з найбільшим в Україні фондом спеціальної науково-технічної літератури, дослідно-експериментальне виробництво, 23 сектора, 5 лабораторій. В інституті працюють більш як 600 наукових та інженерно-технічних працівників, серед них 8 докторів та 38 кандидатів наук. Значна кількість науковців є академіками і членами-кореспондентами галузевих та міжгалузевих академій.

Розроблені в інституті технології та устаткування дають можливість успішно бурити глибокі свердловини на нафту й газ в ускладнених умовах, облаштовувати "під ключ" газоконденсатні родовища та підземні сховища газу, забезпечувати повне очищення та сепарацію газового потоку від рідин та механічних домішок, приєднувати до магістральних газопроводів без призупинення їхньої роботи будь-які відведення та технологічні лінії, заощаджувати до 30% енергоресурсів при вогневому підігріві промислових рідин, виконувати діагностування газоперекачувальних апаратів без їх зупинки, створювати на газоконденсатних родовищах виробництво високооктанових видів моторного палива. За проектами інституту розробляються більше 80% газових й газоконденсатних родовищ України, створено потужну мережу українських підземних сховищ газу, на Шебелинському та інших родовищах ведеться глибоке буріння з метою відкриття нових значних покладів на великих (до 6-7 км) глибинах. Розроблено техніко-економічне обґрунтування видобутку газу із родовищ України з важковидобувними характеристиками.

В цілому за десять останніх років колектив інституту виконав більше трьох тисяч наукових тем, отримав 380 патентів України і Росії, впровадив на об'єктах галузі більше 600 наукових розробок, що дало прибуток у сумі більше 80,7 млн. дол. США. Впровадження у 2000-2003 рр. розробок УкрНДІгазу забезпечило приріст видобутку газу у розмірі 2004,9 млн. м. куб., конденсату та нафти - 419,7 тис. тонн, приріст запасів газу - 60346 млн. м. куб., видобувного конденсату та нафти - 325,2 тис. тонн. Розширюються традиційні зв'язки інституту з такими провідними газовими фірмами світу, як РАТ "Газпром", "Газ де Франс", "Рургаз", "Самсунг" тощо. Науково-технічний потенціал УкрНДІгазу дозволяє творчо, за короткий термін, з високою якістю вирішувати найскладніші проблеми газової промисловості.


Довідка: УкрНДІгаз бере початок з лабораторії геології газових родовищ східних областей України, яка була створена у складі інституту "ВНИИГаз" у 1956 р. для наукового забезпечення геолого-промислових завдань розробки Шебелинського газоконденсатного родовища. У 1959 р. лабораторію реорганізовано в український філіал "ВНИИГаза", а у 1965 р. УкрНДІгаз отримав статус самостійної науково-дослідної організації і був визначений головним інститутом Міністерства газової промисловості СРСР на території України, Білорусі, Молдови та прилеглих регіонів Росії. У 1971 р. з метою подальшого розвитку набутків фахівців інституту у сфері автоматизації технологічних процесів відокремився інститут НДПІАСУтрансгаз, а у 1975 р. - ВНВО "Союзтурбогаз", що займалося розробками застосування у галузі турбохолодильних установок та використання як приводу компресорних установок авіаційних і суднових двигунів. Після розпаду СРСР інститут працював у складі АТ "Укргазпром", потім - ДК "Укргазвидобування", а на початку 2004 р. він увійшов до складу ДП "Науканафтогаз" НАК “Нафтогаз України”.

За період 1960-1990 рр. Колектив інституту створив такі розробки як перший підрахунок прогнозних запасів вільного газу для території України, Генеральна схема геологорозвідувальних робіт на газ та облаштування нафтогазоносних районів України, вакуумні дегазатори, технологія безвогневого врізування відведень у діючі трубопроводи, масообмінне й сепараційне обладнання та багато інших. Вони широко використовувалися в Україні, усіх нафтогазовидобувних регіонах колишнього СРСР та за кордоном. За проектом інституту вперше на європейському континенті у 1981 р. реалізовано технологію розробки Новотроїцького газоконденсатного родовища із застосуванням сайклінг-процесу. Ця технологія дає можливість збільшити кінцеву газовіддачу родовищ на 10-15% та запобігти втратам важких вуглеводнів. Технології УкрНДІгазу в галузі буріння свердловин в продуктивній товщі з великим поверхом газоносності були покладені в основу стратегії розбурювання газоконденсатних родовищ України, а потім Оренбурзького та Уренгойського родовищ Росії. За завданням Харківської обласної державної адміністрації інститут розробив Програму розвитку паливно-енергетичного комплексу Харківської області до 2010 року, яка сьогодні успішно виконується.

Інші новини