Нафтогаз вітає рішення Уряду затвердити політику власності Компанії

Кабінет міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія). Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 21 жовтня

Кабінет міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія). Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 21 жовтня.

«Політика державної власності є одним із ключових документів, який вимагається Керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності з метою розбудови належної системи корпоративного врядування в державних компаніях. Держава як акціонер визначає у такій політиці мету державного володіння, яка, разом із встановленими акціонером стратегічними цілями і напрямами діяльності, стає основою для розробки корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та ключових показників ефективності для наглядової ради та правління. Ми вітаємо ухвалення політики власності щодо Групи Нафтогаз», — зазначила корпоративний секретар Нафтогазу Марія Сухан.

Політика власності Нафтогазу визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

Уряд визначив, що держава володіє Нафтогазом з метою забезпечення:

● безпеки постачання природного газу споживачам України;

● досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;

● успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;

● ефективного представлення та захист інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;

● видобування нафти і природного газу;

● транспортування нафти і нафтопродуктів.

Для цього Уряд визначив стратегічні цілі та напрями діяльності Компанії та очікує, що Компанія зможе створити необхідні умови для їх реалізації на довгострокову перспективу, використовуючи власні масштаби та переваги вертикальної інтеграції, знання та досвід — у прибутковий та сталий спосіб.

Зі свого боку, держава зобов’язалась впроваджувати у Нафтогазі систему корпоративного управління згідно з Керівними принципами ОЕСР.

Згідно цих принципів, держава має діяти як поінформований та активний власник. Для цього потрібно застосовувати до Нафтогазу та підприємств Групи належні принципи врядування; делегувати належні повноваження наглядовій раді Компанії (більшість членів якої є незалежними), дозволяти їй виконувати свої обов’язки та поважати її незалежність щодо здійснення контролю за діяльністю правління та його відповідальністю за досягнення поставлених політикою власності цілей; дозволяти правлінню Компанії виконувати свої обов’язки та надавати належні повноваження для досягнення поставлених цілей; а також застосовувати прозору дивідендну політику.

Для оцінки ефективності роботи Нафтогазу та створення ним цінності буде використовуватись скоригований показник дохідності на активи (ROA), розрахований на основі даних консолідованої фінансової звітності на рівні не нижче, ніж визначено у стратегії Компанії, та обсяг чистих трансфертів до державного бюджету.

Згідно з відповідним рішенням Уряду, наглядова рада Нафтогазу має в тримісячний термін подати на затвердження Уряду проект стратегії Нафтогазу.


Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»

 

Інші новини