Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку

За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. Фінансові результати Нафтогазу підтверджено незалежним аудитором ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. Фінансові результати Нафтогазу підтверджено незалежним аудитором ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».

Нафтогаз залишається прибутковим третій рік поспіль, хоча у 2018 році чистий прибуток компанії зменшився на 64% порівняно з 2017 роком. Скорочення розміру чистого прибутку у порівнянні з минулим роком відбулось внаслідок того, що у фінансовій звітності компанії за 2017 рік були відображені позитивні результати рішень Стокгольмського Арбітражу у розмірі 12,6 млрд грн. У звітності за 2018 рік, у свою чергу, було враховано визнаний Нафтогазом ПДВ на компенсацію згідно рішення арбітражу щодо транзиту газу у розмірі 4,8 млрд грн. На скорочення прибутку Нафтогазу на 10,1 млрд грн вплинуло також забезпечення за судовими позовами. Більшу частину цієї суми, а саме 9,6 млрд грн склало забезпечення по судовій справі з АТ «Укртрансгаз» щодо покриття розбалансів в ГТС.

При цьому Нафтогаз отримав прибуток від продажу та постачання природного газу (1) в розмірі 5,1 млрд грн. В тому числі отримано збиток від реалізації газу споживачам ПСО в розмірі 2,9 млрд грн та прибуток через реалізацію газу для інших споживачів за нерегульованими цінами – майже 8,0 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж у 2017 році.

Фінансову звітність Нафтогазу як окремої юридичної особи можна побачити за посиланням.

Незалежний аудитор також завершив перевірку консолідованої фінансової звітності Нафтогазу як групи. Вперше за історію компанії консолідована фінансова звітність не містить зауважень аудитора. Консолідована фінансова звітність буде опублікована незабаром разом із річним звітом Нафтогазу за 2018 рік.

1. У звітності відображено по чотирьох окремих звітних сегментах: «Продаж природного газу ГПП для потреб населення», «Постачання природного газу ТГП для потреб населення», «Постачання природного газу іншим споживачам у рамках ПСО», «Постачання природного газу іншим споживачам поза межами ПСО»Результат сегменту «Транзит природного газу»
Обсяг транзиту природного газу територією України у 2018 році склав майже 86,8 млрд куб. м, що на 7% менше за обсяги 2017 року.

Дохід сегменту транзиту природного газу за 2018 рік зменшився загалом на 2% порівняно з 2017 роком, в основному за рахунок зменшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 1% менше за результат 2017 року.

Результат від продажу та постачання природного газу
Загальні обсяги реалізації Нафтогазом природного газу у 2018 році склали близько 21,6 млрд куб. м.

У 2018 році Нафтогаз продовжував виконувати спеціальні обов’язки (далі – ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та Чорноморнафтогазу для його подальшої реалізації як кінцевим споживачам, так і визначеним у ПСО регіональним збутовим компаніям для подальшого перепродажу населенню. Нафтогаз виконує покладені на нього урядом спеціальні обов’язки в повній мірі, незважаючи на збитки внаслідок виконання таких обов’язків та накопичення боргів за газ значною частиною цих контрагентів.

Загалом від продажу та постачання природного газу усім категоріям споживачів Нафтогаз отримав прибуток у розмірі майже 5,1 млрд грн. При цьому продаж та постачання природного газу на умовах ПСО принесли компанії збиток у розмірі майже 2,9 млрд грн.

Для потреб інших споживачів Нафтогаз реалізує імпортований природний газ за цінами, які визначаються компанією самостійно щомісячно в залежності від ринкової кон’юнктури. Продаж газу на комерційних умовах приніс Нафтогазу прибуток у розмірі майже 8,0 млрд грн.

Млрд грн Дохід від реалізації Валовий (збиток) / прибуток Результат сегменту
На умовах ПСО 98,55 1,40 (2,85)
Не на умовах ПСО 33,54 6,97 7,98
Разом  132,09 8,38 5,13

Валова сума дебіторської заборгованості за 2018 рік збільшилась на 4,7 млрд грн. При цьому заборгованість регіональних газопостачальних підприємств, які постачають газ для населення, зросла майже на 8,6 млрд грн. Разом з цим, дебіторська заборгованість споживачів, які не підпадають під дію ПСО, зменшилась на 3,9 млрд грн.

Категорія споживачів Валова торгова дебіторська заборгованість, млрд грн
31.12.2018 31.12.2017 Зміна
Споживачі, що підпадають під дію ПСО 57,14 48,52 +18%
Інші споживачі 29,01 32,88 -12%
Разом 86,15 81,40 +6%

Нарахування забезпечення під судові позови
Основну суму забезпечень під судові позови в розмірі 9,6 млрд грн склало забезпечення по судовій справі № 910/6260/13 з АТ «Укртрансгаз» щодо стягнення з Нафтогазу природного газу в газотранспортну систему України для покриття дефіциту, що виник в четвертому кварталі 2007 - першому-другому кварталах 2008 років. Нарахування резерву за результатами 2018 року було здійснено у зв’язку з тим, що 17.05.18 Господарський суд м. Києва у справі № 910/6260/13 виніс ухвалу про відстрочку виконання рішення суду від 25.04.13 у вказаній справі строком на один – рік до 17.05.19.

ПДВ на компенсацію згідно з рішенням Стокгольмського Арбітражу щодо транзиту газу
Незважаючи на той факт, що Арбітражний Трибунал не присудив Газпрому відшкодувати ПДВ, нараховане на компенсацію збитків від невиконання транзитних зобов’язань, Нафтогаз визнав відповідні зобов’язання щодо виплати ПДВ у сумі 4,8 млрд грн. Сума була сплачена до державного бюджету до 30 квітня 2018 року.

Податки та платежі до бюджету
У 2018 році Нафтогаз як окрема юридична особа сплатив до бюджету 40,2 млрд грн податків, що на 73% більше, ніж у 2017 році. Майже 71% сплаченої у 2018 році суми податків складають платежі з ПДВ, пов’язані з діяльністю з транзиту газу та реалізацією газу в Україні.
Крім того, Нафтогаз сплатив до Державного бюджету дивіденди на суму 29,5 млрд грн, або 75% чистого прибутку за результатами 2017 року. Всього у 2018 році Нафтогаз як окрема юридична особа перерахував до Державного бюджету 69,7 млрд грн податків та дивідендів.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. У 2018 році сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до Державного бюджету склав 137,8 млрд грн.

Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»

Інші новини