НАК “Нафтогаз України” оприлюднила результати аудиту фінансової звітності за 2005 р.

м. Київ 14 вересня 2006 р.

НАК “Нафтогаз України” відновлює політику фінансової прозорості. 13 вересня 2006 р. Компанія розмістила на своєму корпоративному веб-сайті консолідовану фінансову звітність за 2005 р.

 

Протягом 2005 року консолідовані доходи НАК «Нафтогаз України» збільшились на 4,2% у порівнянні з 2004 роком та склали 36,959 млрд. грн. Разом з тим, у 2005 році валовий прибуток Компанії зменшився до 1,93 млрд. грн. порівняно з 2,858 млрд. грн. у 2004 році. Консолідований збиток за минулий рік склав 1,842 млрд. грн., а 2004 рік Компанія закінчила з прибутком у розмірі 8 млн. грн.

Основними чинниками погіршення показників прибутковості Компанії у 2005 році були недостатнє підвищення цін на газ на внутрішньому ринку України (в першу для населення, бюджетних організацій та підприємств теплокомуненерго); втратою доходів від Туркменської програми, яка передбачала постачання товарів в Туркменістан в рахунок оплати за природний газ; значним збільшенням податкового навантаження тощо.

З метою покриття поточного фінансового дефіциту в 2005 році НАК «Нафтогаз України» залучала кредитні кошти на закордонних фінансових ринках у вигляді двосторонніх незабезпечених кредитів. Консолідований кредитний портфель Компанії збільшився в 2005 році на 4,391 млрд. грн. та становив станом на 31 грудня 2005 року 9,186 млрд. грн. Таким чином, на кінець минулого року співвідношення між консолідованою кредитною заборгованістю Компанії та її власним капіталом збільшилося до 26,8% (на кінець 2004 року - 13,3%), що є значно нижчим, ніж для більшості нафтогазових компаній світу.

Основні фінансові показники НАК «Нафтогаз України» у 2004-2005 рр.

  2005р., млн. грн. 2004р., млн. грн.
Консолідовані доходи 36 959 35 460
Прибуток/збиток (+/-) -1 842 8
Вартість активів 73 502 74 963
Власний капітал 4 287 36 067
Довгострокові кредити та позики 7 862 697
Податкова заборгованість за минулі періоди станом на 31 грудня 5 168 5 483

 

Нове керівництво Компанії розробляє план покращення фінансових показників прибутковості та ліквідності НАК «Нафтогаз України» у 2006 році. Передбачається, в першу чергу, стабілізувати відносини з Російською Федерацією з метою досягнення взаємовигідних умов щодо обсягів імпорту та ціни природного газу, відновити експорт природного газу, а також привести внутрішні ціни та тарифи на природний газ та послуги з його транспортування до економічно обґрунтованого рівня.

Довідка: Практика оприлюднення результатів аудиту фінансової діяльності НАК “Нафтогаз України” була запроваджена у період, коли Компанію очолював нинішній Міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Аудовані дані за 2001-2003 рр. були вперше оприлюдненні Компанією на корпоративному веб-сайті влітку 2004 року. У 2005 р. – І півріччі 2006 р. аудиторська звітність НАК “Нафтогаз України” не оприлюднювалася.

Прес-центр

НАК “Нафтогаз України"

Інші новини