У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн

Основні результати 2019 року: підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн ...

У 2019 році консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.

Основні результати 2019 року:

• Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

• Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 110 млрд грн. Ця сума включає 55,7 млрд грн компенсації за результатами позитивного рішення у арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток. До оподаткування сума отриманої компенсації склала 2,9 млрд дол. США, еквівалент 68 млрд грн.

• Державний бюджет вже отримав з цієї суми 12,2 млрд грн податку на прибуток і отримає додатково 48,2 млрд грн у вигляді дивідендів Нафтогазу за 2019 рік.

• Група успішно завершила відокремлення функції оператора газотранспортної системи.

• Укладено новий п’ятирічний контракт на транзит газу з гарантованими доходами та надходженнями у валюті.

• Нафтогаз випустив єврооблігації на суму 835 млн дол. США та 600 млн євро.

• Загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2019 році, перевищила 20 млрд грн, включаючи 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжні дивіденди за 2019 рік.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

млрд грн 2018 2019 %
Чистий прибуток за рік 11,6 63,3 447
Результати сегментів – скоригований показник EBITDA 90,9 65,0 (28)
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності 71,6 110,0 54
Вільний грошовий потік 45,7 85,0 86
Капітальні інвестиції 24,9 27,7 11
Чистий борг 43,2 42,6 (2)
Коефіцієнт фінансового важелю (співвідношення боргу до капіталу), % 10,5 10,8 4

Фінансовий директор Групи Пітер ван Дріл так прокоментував результати: "У 2019 році ми згенерували значні грошові надходження, незважаючи на падіння цін на газ. Нафтогаз отримав 110 млрд грн операційного грошового потоку, включно з 55,7 млрд грн, пов’язаними з арбітражем, а також сплатив 20 мільярдів гривень дивідендів нашому єдиному акціонеру – державі Україна.

У 4 кварталі 2019 року сталося суттєве скорочення обсягів споживання і продовжилося падіння цін на газ. Ми очікуємо, що макроекономічні умови залишаться складними і у поточному році.

Менеджмент Групи визначив напрямки зниження наших витрат, і ми будемо дотримуватись платіжної дисципліни. Нафтогаз має порівняно низьке співвідношення боргу до капіталу і добре підготовлений до ринкового спаду".

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Дані у графіку наведені за виключенням компенсації за результатами арбітражу, отриманої у 2019 році.

Порівняно з попереднім роком, скоригований показник EBITDA за окремими сегментами змінився наступним чином:

млрд грн 2018 2019 різниця
Інтегрований газовий бізнес 43,3 37,0 (6,3)
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів 2,2 1,1 (1,1)
Транзит природного газу 36,6 34,3 (2,3)
Внутрішнє транспортування природного газу (1,8) (9,8) (8,0)
Зберігання природного газу (0,0) 2,0 2,0
Укрнафта 13,1 2,3 (10,8)
Інші (2,5) (1,9) 0,6

• Результат інтегрованого газового бізнесу зменшився через скорочення обсягів продажу газу в результаті теплої зими та зниження цін на газ порівняно з 2018 роком.

• На результат сегменту транспортування, переробки нафти та продажу нафтопродуктів негативний ефект мали зниження цін на нафтопродукти та зміцнення гривні, оскільки послуги з транзиту нафти оплачуються в іноземній валюті.

• Збільшення обсягу транзиту на 3% частково компенсувало зміцнення гривні, однак у підсумку результат в сегменті транзиту природного газу зменшився.

• Результат внутрішнього транспортування природного газу погіршився за рахунок більш високої вартості газу, придбаного для послуг балансування та збільшення резерву сумнівних боргів за ці послуги через низький рівень платіжної дисципліни операторів газорозподільчих мереж.

• Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок збільшення тарифів з 1 серпня 2018 року та переходу на бронювання потужностей замість оплати фактично використаних обсягів у сховищах.

• На результат Укрнафти найбільш негативно вплинуло зменшення обсягів реалізації сирої нафти та нафтопродуктів в порівнянні з 2018 роком.

• Результат інших сегментів включає збиток від зменшення корисності, визнаний щодо дебіторської заборгованості за угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У відповідності до європейських зобов’язань України, діяльність із транспортування газу була відокремлена від діяльності із видобутку та постачання природного газу Групи Нафтогаз. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ), що знаходився у власності Групи, став незалежним оператором української ГТС починаючи з 1 січня 2020 року.

Транзит газу через територію України був продовжений до 2024 року відповідно до угод, підписаних наприкінці 2019 року між Нафтогазом, ОГТСУ та ПАТ «Газпром».

У липні 2019 року Група, через Kondor Finance plc (публічну компанію з обмеженою відповідальністю, зареєстровану відповідно до права Англії та Уельса), випустила єврооблігації двома траншами: транш А номінальною вартістю 600 мільйонів Євро з терміном погашення у липні 2024 року та транш В – 335 мільйонів доларів США з терміном погашення у липні 2022 року. У листопаді 2019 року Група випустила єврооблігації номінальною вартістю 500 мільйонів доларів США зі строком погашення у листопаді 2026 року, також через Kondor Finance plc.

На початку квітня 2020 року міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила рейтинг НАК «Нафтогаз України» на рівні “В”, з позитивним прогнозом, згодом замінивши його на стабільний. Перегляд прогнозу за компанією відбувся після перегляду суверенного рейтингу України на фоні пандемії COVID-19.

Внески до Державного бюджету. У 2019 році Група перерахувала до Державного бюджету 100,6 млрд. грн. податків, у тому числі 22,3 млрд грн податку на прибуток підприємств.

Крім того, Група заплатила дивіденди у розмірі 12,3 млрд грн, або 90% чистого прибутку за 2018 рік, та 8,5 млрд грн проміжних дивідендів за 2019 рік.

Група залишається найбільшим платником до державного бюджету України.

Компенсація за виконання спеціальних обов’язків. Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Нафтогаз як суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку. Нафтогаз оцінює суму компенсації за виконання ним спеціальних обов'язків за період до 31 грудня 2019 року у сумі 39,2 млрд грн.

Консолідована фінансова звітність Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, доступна за посиланням.

Також на сайті Нафтогазу опубліковано окрему фінансову звітність компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Нафтогаз сплачує дивіденди у відповідності до чистого прибутку в окремій фінансовій звітності. Основна відмінність чистого прибутку у консолідованій фінансовій звітності від окремої фінансової звітності пов'язана з резервом, визнаним у справі, порушеній ПАТ «Укрнафта» проти АТ «Укртрансгаз» та Нафтогазу у 2010 році, як описано в Примітці 22 до окремої фінансової звітності.


Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
Інші новини