«Нафтогаз України» проведе геологорозвідувальні роботи на трьох площах Дніпровсько-Донецької западини

12 жовтня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» провела розкриття конкурсних пропозицій учасників...

12 жовтня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» провела розкриття конкурсних пропозицій учасників закупівлі послуг з проведення сейсмологічних досліджень 3D на трьох площах Дніпровсько-Донецької западини. За результатами оцінки пропозицій учасників було акцептовано пропозицію ТОВ «Капромбуд» з ціною 414 918 000,00 грн. (Чотириста чотирнадцять мiльйонiв дев`ятсот вiсiмнадцять тисяч гривень 00 коп.)
Відповідно до документації конкурсних торгів, предметом закупівлі є:
лот 1 - сейсморозвідувальні 3D роботи на Андріївській площі; лот 2 - сейсморозвідувальні 3D роботи на Йорданівській площі; лот 3 - сейсморозвідувальні 3D роботи на Західно-Токарсько-Краснянській площі; лот 4 - створення інтегральної моделі розподілу вертикальних швидкостей сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецькій западини.
У 2011-2012 роках Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» постійно нарощує обсяги геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення збільшення ресурсної бази та, як наслідок, зростання видобутку вуглеводнів.
Загальний приріст запасів вуглеводнів по Компанії у 2011 році склав 28,0 млн.т умовного палива, у 2012 році очікується на рівні 28,1 млн.туп, а у 2013 – 28,4 млн.туп. При цьому за прогнозами Компанії, видобуток природного газу у 2013 році становитиме 19,05 млрд.куб.м, що на 1 млрд.куб.м. більше, ніж у 2011р.
Виконання геолого-тематичних робіт дозволило Компанії за останні півтора роки обґрунтувати та підготувати пакети матеріалів на понад 50 ділянок надр. На сьогодні «Нафтогаз України» вже отримала спеціальні дозволи на користування надрами по семи ділянках, сумарні ресурси яких оцінюються у 457 млн.т умовного палива. В подальшому за результатами пошуково-розвідувального буріння на цих ділянках буде підтверджено нафтогазоносність, переведено ресурси вуглеводнів у видобувні запаси та розпочато видобуток нафти і газу
Крім того, проведення геофізичних досліджень, в тому числі сейсморозвідувальних, дозволило підготувати до пошукового буріння 10 об’єктів з сумарними перспективними ресурсами природного газу 150 млрд.куб.м.
Довідково.
Раніше, 4 жовтня 2012 року, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила відкритий конкурс на проведення сейсмологічних досліджень 3D на площі Палласа.
Структура Палласа розташована в південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря на транскордонній території України і Росії. Площа структури Палласа складає близько 200 кв. км. Глибина моря в точці проектної параметричної свердловини складає 460 м. Площа структури - близько 200 кв.км. Перспективні видобувні ресурси вуглеводнів досягають 145 млн. т.
 
Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Інші новини