Щодо показників фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 2008-2009 роках

Незважаючи на життєву важливість сталого забезпечення країни природним газом, що передбачає ефективну роботу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», стан Компанії на кінець 2007 року не давав підстав планувати її рентабельну діяльність у 2008 та наступних роках.

1. Фінансова діяльність

Результати діяльності Компанії за 2007 рік характеризувались наступними показниками:

• заборгованість Компанії за імпортований природний газ становила близько 5,2 млрд. грн.;

• заборгованість підприємств теплокомуненерго сягала 3,5 млрд. грн.;

• Компанія практично не мала власного природного газу в підземних газосховищах;

• було втрачено половину усього ринку реалізації природного газу в Україні, а саме найбільш платоспроможний промисловий сегмент, залишились тільки населення, бюджетна сфера та теплокомуненерго;

• валовий дохід НАК "Нафтогаз України" за 2007 рік склав лише 26,2 млрд.грн., що становить менше третини від доходу, отриманого Компанією у 2009 році;

• НАК "Нафтогаз України" стояла на межі оголошення дефолту банками-кредиторами через відсутність аудиторського звіту за 2006 рік, оскільки у аудитора були сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі;

• загальний дефіцит обігових коштів для забезпечення стабільної діяльності Компанії становив більше 19 млрд. грн., був повністю «розірваний» газовий баланс України.

Вжиті у 2008-2009 роках системні заходи дозволили суттєво поліпшити фінансовий стан Компанії та досягти певної стабілізації в її роботі.

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2009 рік склав 87,4 млрд.грн. (див. діаграму 1), що на 34% більше від доходу від реалізації, отриманого в 2008 році (61,6 млрд.грн.), та в 3,3 рази більше, ніж дохід, отриманий в 2007 році (26,2 млрд.грн.). Збільшення доходу від реалізації протягом двох останніх років пояснюється наступними факторами:

• збільшенням доходу від реалізації природного газу за рахунок повернення до Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з березня 2008 року ринку промислових споживачів;

• збільшенням доходу від надання послуг з транспортування природного газу, що стало наслідком підвищення з 1 січня 2008 року ставки оплати за послуги з транзиту природного газу територією України з 1,6 до 1,7 дол.США за 1000 куб.м на кожні 100 км відстані.

Чистий прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2009 рік відповідно до бухгалтерської звітності склав 2,3 млрд.грн., за 2008 рік – 11, 2 млрд.грн., при цьому за 2007 рік було отримано чистий збиток в сумі 12,1 млрд.грн.

Для коректного порівняння показників різних років потрібно виключити вплив зміни курсу національної валюти та результати від операцій по нарахуванню та списанню штрафних санкцій. Як наслідок, скоригований чистий прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2009 рік складе 4,0 млрд.грн., за 2008 рік – 5, 4 млрд.грн., за 2007 рік скоригований чистий збиток – 0,6 млрд.грн. (див. діаграми 2,3).

Слід відзначити, що протягом 2008 – 2009 років показники ліквідності покращили свої значення по відношенню до аналогічних показників 2007 року.

Так, коефіцієнт покриття, який показує достатність ресурсів Компанії, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань, станом на 31.12.2007 складав 1,02, станом на 31.12.2008 – 1,14, станом на 31.12.2009 - 1,37 (див. діаграму 4). Такі значення коефіцієнтів свідчать про зростання протягом двох останніх років обсягу наявних у Компанії ресурсів для погашення її поточних зобов’язань.

Також протягом 2008 – 2009 років значно зріс розмір чистого оборотного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", який розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями і свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. Станом на 31.12.2007 чистий оборотний капітал Компанії дорівнював 371 млн.грн., станом на 31.12.2008 – 5 056 млн.грн., станом на 31.12.2009 року – 17 833 млн.грн. (див. діаграму 4). Зростання величини чистого оборотного капіталу та коефіцієнту покриття стало наслідком збільшення оборотних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що відбулося, в першу чергу, за рахунок збільшення запасів природного газу в ПСГ.

Показники платоспроможності (фінансової стійкості) характеризують рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу. Покращення показників платоспроможності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" протягом останніх двох років стало наслідком зростання частки власного капіталу у загальній величині активів Компанії. Зростання величини власного капіталу було забезпечено прибутковістю.

Позитивний результат діяльності Компанії дозволив насамперед профінансувати створення у 2009 році запасів природного газу в ПСГ в обсязі близько 23 млрд.куб.м. (станом на 01.01.10 р.) (див. діаграми 5,6), необхідного для забезпечення безперебійної поставки природного газу споживачам України протягом опалювального сезону 2009 – 2010 років.

Протягом 2009 поточного року НАК "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами сплачено до державного бюджету 40,6 млрд.грн.(у 2007 р. – 13,5 млрд. грн., у 2008 р – 25,1 млрд. грн.), більше половини цих коштів, або 20,1 млрд. грн. у 2009 році було спрямовано на сплату ПДВ при розмитненні імпортованого газу (див. діаграму 8).

Значну увагу у 2008-2009 роках було направлено на впровадження заходів з підвищення фінансової прозорості діяльності Компанії. Так, 31 серпня минулого року були оприлюднені результати аудиту фінансово-господарської діяльності компанії «Нафтогаз України» за 2008 рік, який виконувався компанією «Ernst & Young» вперше з поглибленим вивченням основних дочірніх компаній, як наполягав МВФ.

Щомісяця МВФ надається інформація про основні показники виробничо-господарської діяльності Компанії, а також результати фінансової діяльності, завірені офіційним аудитором «Нафтогазу України».

Крім того, у 2009 році на підприємствах Компанії було запроваджено систему державного аудиту, що гарантувало здійснення оперативного контролю за виконанням показників затверджених фінансових планів.

2. Виробнича діяльність

У 2009 році підприємствами Компанії видобуто:

- 19,3 млрд.куб.м природного газу (у 2007 та у 2008 роках – по 19,2 млрд.куб.м);

- 3,6 млн. тонн нафти та газового конденсату (у 2007 р. – 4,0 млн.тонн, у 2008 р. – 3,9 млн.тонн) (зменшення відбулось за рахунок скорочення виробничої програми ВАТ "Укрнафта");

По мережах газопроводів у 2009 році було протранспортовано:

- 142 млрд. куб. м природного газу (у 2007 р. – 178,2 млрд.куб.м, у 2008 р. – 179 млрд.куб.м),

із яких транзит склав 95,8 млрд.куб.м (у 2007 р. – 115,2 млрд.куб.м, у 2008 р. – 119,6 млрд.куб.м);

Незважаючи на фінансову кризу видобувним підприємствам Компанії у 2009 р. вдалось зберегти темпи проведення розвідувального та експлуатаційного буріння. За рахунок підвищення ефективності проведення бурових робіт по найбільшому в Україні видобувному підприємству ДК "Укргазвидобування" кількість свердловин, закінчених будівництвом збільшено з 81 шт. у 2007 р. до 86 шт. у 2009 р.

В результаті виконаних в 2008 – 2009 роках геолого-розвідувальних робіт Компанії вдалося здійснити значний приріст розвіданих запасів вуглеводнів, які в 2007 році складали – 27,3 млн.т умовного палива, в 2008 році – 28,4 млн.т умовного палива, в 2009 році – 26,7 млн.т умовного палива.

В умовах складного, а для більшості країн кризового 2009 року, Компанія змогла виконати всі узяті на себе зобов'язання в повному обсязі. Так, не дивлячись на складні погодні умови, значні коливання температури, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» забезпечила безперебійний транзит природного газу європейським споживачам в обсягах, наданих російською стороною.

З цією метою були створені необхідні технічні, ресурсні та кадрові передумови, постійно підтримується технічний стан української газотранспортної системи, який відповідає проектним параметрам, оператор газотранспортної системи укомплектований кваліфікованим інженерно-технічним персоналом.

3. Постачання газу для споживачів України та транзит газу.

12 березня 2008 року між Нафтогазом і Газпромом було підписано Угоду про розвиток відносин в газовій сфері. На основі цієї Угоди укладено контракт на поставку газу в Україну у 2008 році та Технічну угоду на 2008 рік, згідно з якими Нафтогаз імпортував 48 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 8,6 млрд. доларів США. Станом на 31 грудня 2008 року ці кошти були повністю сплачені на користь постачальника газу. З березня 2008 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» також повністю повернула собі контроль над постачанням газу промисловим споживачам усунувши з ринку посередників та отримавши монопольне право постачання природного газу всім категоріям споживачів.

Початок 2009 року було позначено так званою «газовою кризою», врегулювання якої відбулося лише 19 січня шляхом укладання довгострокових контрактів щодо купівлі-продажу природного газу та обсягів і умов транзиту газу територією України. Переговорна позиція Компанії була сформована на підставі отриманих урядових директив.

В умовах напруженого політичного протистояння досягнуті домовленості були єдиним можливим виходом з тієї безпрецедентної кризової ситуації.

Надалі у 2009 році НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" продовжили роботу над оптимізацією положень контрактів, наслідком якої стало узгодження обсягів постачання газу в України з метою уникнення застосування до Компанії штрафних санкцій за недобір газу.

Укладення прямих контрактів на закупівлю імпортованого газу стало ще одним підтвердженням факту поновлення Компанією статусу монопольного постачальника газу в Україні, у тому числі в найрентабельнішому секторі постачання газу для промислових підприємств.

Як було зазначено раніше у 2009 році НАК "Нафтогаз України" вдалось здійснити закачування до ПСГ рекордних за останні роки обсягів газу. Сформувавши ресурсну базу та визначивши цінову політику, Компанія у 2009 році в повному обсязі забезпечила природним газом споживачів України.

Поряд із зовнішньоекономічними заходами, спрямованими на забезпечення енергетичної безпеки держави, Компанією було активізовано роботу з нормалізації та впорядкування внутрішнього газового ринку України.

НАК "Нафтогаз України" постійно здійснює відповідні заходи щодо підвищення ефективності управління державним майном яке передано їй в управління.

Між НАК “Нафтогаз України” та ВАТ з газопостачання і газифікації було укладено договори про користування державним майном, яке не підлягає приватизації.

Придбання акцій окремих газопостачальних підприємств приватним капіталом, який немає на меті здійснювати належне утримання системи розподільних мереж та вкладати кошти в її подальший розвиток призвело до ряду зловживань, а саме:

  • нецільового використання отриманої тарифної виручки, яка надходить від споживачів за надання послуг;
  • невиконання фінансових зобов’язань щодо оплати за отриманий природний газ;
  • неналежного утримання системи розподільних газопроводів;
  • невиконання планових заходів з відновлення, реконструкції та розвитку розподільних мереж;
  • виведення державного майна з державної форми власності.

З метою недопущення руйнації системи розподільних газових мереж, забезпечення підвищення ефективності управління державним майном Компанією на виконання урядового рішення (постанова КМУ від 10.06.09 №775) створено дочірнє підприємство - ДП “Нафтогазмережі”, основним завданням якого є підвищення рівня державного управління розподільними мережами, забезпечення їх належного утримання та подальший розвиток.

Зважаючи на позитивний досвід НАК "Нафтогаз України" в корпоративному управлінні вітчизняними об’єктами нафтогазового комплексу у вересні 2009 року рішеннями Кабінету Міністрів України та Мінпаливенерго до статутного фонду Компанії були передані пакети акцій ВАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", ВАТ "Одеська ТЕЦ", ВАТ "Херсонська ТЕЦ", ВАТ "Харківська ТЕЦ-5". Надалі у жовтні Кабміном також було погоджено передачу в управління Компанії державних підприємств ДП "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль", ДП "Северодонецька ТЕЦ", ВАТ "Миколаївська ТЕЦ", ДП "Криворізька теплоцентраль", ДП "Кримські генеруючі системи" та ДП "Лисичанська ТЕЦ".

Метою здійснення цих заходів є посилення контролю Компанії за діяльністю ТЕЦ та, відповідно, до покращення рівня розрахунків даних споживачів за спожитий газ, а також досягнення позитивних результатів щодо надання якісних послуг по теплопостачанню для населення, зупинення необґрунтованого зростання комунальних тарифів за рахунок упровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

4. Тарифи та ціни

Діючий в 2008-2009 роках середній розрахунковий тариф на транспортування природного газу магістральними газопроводами для ДК “Укртрансгаз” в розмірі 40,70 грн. за 1000 куб.м без ПДВ залишається незмінним з 1 січня 2007 року. Економічно обґрунтований рівень на 2010 рік – 119,25 грн. за 1000 куб.м без ПДВ.

У І кварталі 2010 року НАК "Нафтогаз України" незважаючи на зростання вартості імпортованого газу продовжує здійснювати постачання газу для споживачів України за цінами і тарифами, що діяли у 2009 році ( грн. за 1000 куб.м).

• Населення - 596,32

• Підприємства комунальної теплоенергетики - 872,78

• Промислові підприємства - 2457,40

Водночас, економічно обґрунтовані рівні цін на природний газ, з урахуванням ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл й постачання в 2010 році становлять (грн. за 1000 куб.м ):

• для населення - 1 055,19 ;

• для підприємств комунальної теплоенергетики (на обсяги газу, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання) – 3 518,41;

За умови збереження у бюджеті України на 2010 рік суми компенсації у розмірі 6,5 млрд.грн. ціна природного газу для підприємств комунальної теплоенергетики з 1 квітня 2010 року має становити – 2 764,47;

• для бюджетних організацій та установ – 3582,01;

• для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – 3 518,41.

Встановлення пільгового рівня ціни для певної категорії споживачів можливе лише за рахунок адекватного підвищення ціни для інших категорій споживачів, або ж за рахунок видатків з державного бюджету для компенсації різниці в цінах.

5. Управління кредитним портфелем

На виконання рішень Кабінету Міністрів НАК "Нафтогаз України" в листопаді 2009 року було успішно завершено реструктуризацію зовнішніх боргових зобов'язань Компанії шляхом їх обміну на нові єврооблігації, гарантовані Урядом України, на суму майже $1,6 млрд.

Результатом даної транзакції стало значне збільшення терміну погашення даних зобов’язань (до вересня 2014 року), що в свою чергу дозволило Компанії:

• уникнути ризику дефолту, оскільки зменшення надходжень грошових коштів від основних видів операційної діяльності Компанії (торгівля природним газом та його транспортування), що відбулось в 2009 році, суттєво обмежили можливості Компанії по погашенню даних кредитних зобов’язань за рахунок власних обігових коштів, а світова фінансова криза фактично закрила ринки міжнародного позичкового капіталу;

• зменшити прогнозований відтік грошових коштів на більше ніж $500 млн. тільки у 2009 році та використати вивільнені грошові кошти на придбання додаткових запасів імпортованого природного газу за мінімальною ціною, яка очікується в перспективі найближчих 2-3 років;

• суттєво зменшити витрати на обслуговування зовнішньої кредитної заборгованості, оскільки найбільш оптимістичний сценарій залучення нових кредитних коштів для рефінансування старих боргів передбачає мінімальну вартість такого залучення на рівня 14% річних, що на 4,5% більше ніж ставка за новими єврооблігаціями Компанії, які були випущені в результаті завершення реструктуризації;

Також, проведення реструктуризації зовнішніх боргів НАК "Нафтогаз України" з застосуванням механізму державного гарантування дозволило Уряду України продовжити співробітництво з Міжнародним валютним фондом, який неодноразово наполягав на проведенні саме добровільної реструктуризації зовнішніх кредитів НАК "Нафтогаз України" та максимальному врахуванні вимог кредиторів Компанії.

Протягом січня-лютого 2010 року НАК «Нафтогаз України» провела низку переговорів зі своїм найбільшим кредитором ПАТ «Ощадбанк» за участі представників НБУ щодо можливої реструктуризації кредитної заборгованості перед цим банком на суму близько 22 млрд. грн. За результатами даних переговорів було розроблено механізм обміну існуючих кредитів, отриманих Компанією від ПАТ «Ощадбанк» в 2008-2009 роках, на внутрішні негарантовані та незабезпечені облігації НАК «Нафтогаз України». Реалізація даного заходу дозволить Компанії:

  • зменшити витрати на обслуговування даних боргових зобов’язань , що в абсолютному виразі означатиме економію більше 300 млн. грн. щорічно;
  • збільшити середній термін погашення даних боргових зобов’язань з 1 року до 10 років та запровадити комфортний для Компанії графік їх амортизації (рівними частинами щоквартально, починаючи з 2015року);
  • зменшити навантаження на обіговий капітал Компанії в частині погашення внутрішніх кредитів в період з 2010 по 2014 роки;
  • вивільнити з застави ліквідні активи Компанії.

Наразі, Компанія знаходиться в процесі остаточного узгодження основних умов реструктуризації і планує її завершити до кінця поточного місяця.

Таким чином, протягом 2008-2009 років Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» було досягнуто значних позитивних зрушень по всіх напрямках фінансово-господарської діяльності. Компанія забезпечила сталу роботу внутрішнього ринку газу, стабілізувала та покращила фінансові показники діяльності, вирішила спірні українсько-російські питання у газовій сфері у спосіб, який був найбільш прийнятним на той час для української сторони та забезпечила стале функціонування євразійської газотранспортної системи.

Показники фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 2008-2009 роках - діаграми

Прес-центр Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»

Інші новини