Збитковий рік через резерви сумнівних боргів та зі значним нормалізованим прибутком і стійкими показниками руху грошових коштів

Група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року

Основні результати 2020 року:

- За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році (1) , під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

- Нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резервів сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

- В четвертому кварталі 2020 року збиток склав 2,0 млрд грн, порівняно зі збитком 10,3 млрд грн за той самий період у 2019 році.

- Група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року.

- Після скасування спеціальних зобов’язань (ПСО, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу та отримувати переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок до 31 липня 2020 року на умовах ПСО залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 23,2 млрд грн за 2020 рік та вплинуло на прибутковість і рух грошових коштів від операційної діяльності.

- У грудні уряд виплатив компенсацію за виконання покладених спеціальних обов’язків протягом 2015-2019 років у сумі 26,4 млрд грн, після оподаткування.

- Зменшення корисності активів склало 8,0 млрд грн (проти 9,4 млрд грн у 2019 році), з урахуванням перегляду цінових прогнозів.

- Рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік склав 19,5 млрд грн, що незважаючи на складні умови більш ніж удвічі перевищує операційний грошовий потік 2019 року, який складав 6,9 млрд. грн. Операційний грошовий потік за четвертий квартал склав 3,4 млрд грн, порівняно з від’ємним операційним грошовим потоком (10,0) млрд грн за цей же період у 2019 році.

- Валовий видобуток газу склав 15,4 млрд куб. м, а продаж – 18,2 млрд куб. м за рік.

- Капітальні витрати склали 15,0 млрд грн, що нижче запланованого обсягу у 20,0 млрд грн та на 46% менше, ніж у 2019 році.

- Вільний рух грошових коштів залишився стабільним на від’ємному рівні (3,4) млрд грн, що відображає придбання державних казначейських облігацій. У березні 2021 року настав термін погашення облігацій на суму 11,5 млрд грн, які були повернуті Групі.

- Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 29,2 млрд грн в кінці 2020 року.

- Загальний внесок до Державного бюджету складає 141,0 млрд грн. У 2020 році було сплачено дивідендів у розмірі 39,6 млрд грн, а наприкінці 2019 року – 8,5 млрд грн.

1. Показники за 2019 рік вказані за виключенням припиненої діяльності та компенсації від Газпрому у сумі 55,7 млрд грн за результатами арбітражу. Див. примітку 20 до консолідованої фінансової звітності.

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Пітер ван Дріл зазначає: "Незважаючи на складні умови, що характеризуються низькими цінами та попитом, ми демонструємо стійкий результат за основною діяльністю після наших швидких та рішучих дій, спрямованих на зниження операційних та капітальних витрат. На кінцевий результат значною мірою вплинули неплатежі клієнтів, яким ми постачаємо газ. Втім, наш операційний грошовий потік залишається стабільним, ми й на далі фокусуємося на дисципліні в управлінні капіталом. Разом з тим, ми продовжуємо підвищувати ефективність нашої операційної діяльності".

Фінансові показники

Млрд грн, показники за 2019 рік вказані за виключенням припиненої діяльності та компенсації від Газпрому за результатами арбітражу Четвертий квартал 2020 Четвертий квартал 2019 2020 рік 2019 рік
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується (2,0) (10,3) (19,0) 2,6
Скоригований показник EBITDA 24,6 4,3 23,4 31,2
Рух грошових коштів від операційної діяльності 3,4 (10,0) 19,5 6,9
Вільний грошовий потік (7,5) (15,3) 3,4 (16,3)
Капітальні інвестиції (3,3) (5,2) (15,0) (27,4)

Результати за сегментами – Скоригований показник EBITDA (2)
Млрд грн, показники за 2019 рік вказані за виключенням припиненої діяльності та компенсації від Газпрому за результатами арбітражу   2020 рік 2019 рік
Розвідка та видобування   28,0 43,7
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів   2,1 1,6
Комерція   (15,7) (9,6)
Зберігання природного газу   3,3 1,5
Укрнафта   9,6 (1,3)
Інші   (3,9) (4,8)
Всього   23,4 31,2
2. Див. примітку 3 до консолідованої фінансової звітності.

Результат сегментів:

Результати розвідки та видобутку відображали низькі ціни на газ, що було частково компенсовано нижчим рівнем рентних платежів порівняно з 2019 роком.

На результат транспортування, переробка нафти та продажу нафтопродуктів головним чином вплинуло зниженням цін на нафтопродукти, яке не було повністю компенсоване економією витрат протягом звітного періоду.

Результат сегменту комерція знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та падіння цін дещо компенсованих меншими об’ємами закупівель, а також збільшення резерву сумнівної дебіторської заборгованості за поставки посередникам, здійснені на умовах ПСО.

Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок збільшення попиту на послуги з перекачки та зберігання природного газу.

На результат "Укрнафти" позитивно вплинули більші обсяги реалізованої сирої нафти та менші штрафи за непогашені податкові зобов’язання, оскільки вони були погашені протягом 2020 року.

Інші сегменти включають результат послуг з організації транзиту природного газу, результати спільної діяльності в рамках концесійної угоди на розвідку і розробку з Арабською Республікою Єгипет, діяльність з виконання капітальних інвестицій Групи, нову енергію та інші види діяльності. На результат негативно вплинули збитки від знецінення, визнані щодо дебіторської заборгованості за угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Внески до Державного бюджету. У 2020 році Група перерахувала до Державного бюджету податків та дивідендів у сумі 141,0 млрд. грн. Група виплатила дивіденди в розмірі 39,6 млрд грн (за винятком 8,5 млрд грн проміжних дивідендів, виплачених у 2019 році) або 95% чистого прибутку 2019 року. Група залишається одним з найбільших платників податків до державного бюджету України.

Консолідована фінансова звітність Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, доступна за посиланням.

Також на сайті Нафтогазу опубліковано окрему фінансову звітність компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Інші новини