Енергоефективність

Енергетичний менеджмент Групи Нафтогаз

В НАК «Нафтогаз України» впроваджено систему енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

НАК «Нафтогаз України» та підприємства Групи Нафтогаз постійно здійснюють заходи щодо вдосконалення системних підходів до процесів управління енерговикористанням та підвищенням енергоефективності технологічних процесів виробничих підрозділів.

Політика НАК «Нафтогаз України» у сфері енергетичного менеджменту спрямована на забезпечення раціонального і ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів та постійне підвищення енергетичної ефективності діяльності Компанії та підприємств Групи Нафтогаз

Керівництво НАК «Нафтогаз України» є відповідальним за створення необхідних умов для виконання та постійного удосконалення Політики у сфері енергетичного менеджменту.

У 2021 році компанія успішно пройшла незалежне зовнішнє оцінювання (ресертифікаційний аудит) функціонування системи енергоменеджменту та отримала від міжнародного органу з сертифікації TÜV Austria сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

Підтвердження відповідності вимогам стандартів серії ISO є важливим стратегічним інструментом для підвищення рівня довіри партнерів, інвесторів та суспільства до діяльності Компанії та підприємств Групи Нафтогаз.