Захист довкілля та клімат

Екологізація виробництва

Екологізація виробництва

Збереження довкілля – беззаперечний пріоритет для НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств. Компанія зосереджена на зменшенні негативного впливу на довкілля та екологічних ризиків у процесі власної виробничої діяльності. Єдина екологічна політика Нафтогазу спрямована на забезпечення ефективного екологічного менеджменту підприємств, впровадження провідних екологічних стандартів та застосування найкращих практик.  Дбайливе ставлення до використання природних ресурсів, зокрема води та земель, зменшення обсягів утворення відходів, постійне скорочення викидів в атмосферу та скидів у водойми, збереження біорізноманіття і скорочення споживання енергії – напрямки, які ми постійно вдосконалюємо.

Загальні витрати на охорону довкілля у 2020 році склали 162 млн. грн. Окрім того, Група Нафтогаз у 2020 році сплатила 65 млн грн. екологічних платежів.

Видобуток

У Нафтогазі впроваджуються новітні підходи до спорудження свердловин та видобутку вуглеводнів. Суттєво оновлено парк бурових верстатів, геофізичного та видобувного обладнання. Всі проекти з розробки родовищ пройшли процедуру оцінки впливу на довкілля.

Триває процес розробки програми управління відходами – цьому напряму приділяється особлива увага . Наразі на значній частині виробничих об’єктів компанії, зокрема, на бурових установках, які знаходяться в екологічно вразливих місцях, використовується технологія безамбарного буріння. Вона дозволяє зменшити використання земельних ресурсів, мінімізує негативний вплив на довкілля в процесі розробки родовищ. Наші науковці з УкрНДІгаз досліджують перспективи використання сухого залишку бурових відходів в інших виробничих сферах як вторинний ресурс - наприклад,  як будівельні матеріали для підсипки промислових доріг, технічної рекультивації землі бурових майданчиків чи перешарування твердих побутових відходів на полігонах.

На підприємствах Групи використовується сучасна технологія очищення стічних вод. Супутньо-пластові води, які видобуваються разом з вуглеводнями, повертаються згідно технологічних проектів у підземні горизонти через поглинальні свердловини. Такий метод значно знижує вплив на поверхневі водні об'єкти, ґрунтові води, частково відновлює природні умови ділянок надр, які надані у користування для видобування вуглеводнів.

З 2019 року з метою зниження втрат газу при продувках свердловин Нафтогаз активно збільшував впровадження технології механізованого видобутку (плунжер-ліфт, капілярні системи). У 2019 році таких свердловин було 10, у 2020 – 44, у 2021 – 90. У 2022 році планується модернізувати близько 230 свердловин. Такі заходи дозволяють зменшувати втрати газу та викиди парникових газів при продувках. 

Транспортування

НАК Нафтогаз України в особі АТ «Укртрансгаз» спільно з ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” здійснюють реалізацію 10-річного плану модернізації підземних сховищ та ГТС України у 2018- 2027 роках з метою приведення виробничих потужностей у відповідність до європейських стандартів надійності, безпечності та екологічності під час експлуатації компресорних станцій та транспортуванні газу. Зокрема передбачено реконструкцію 4-х компресорних станцій: “Яготин”, “Диканька”, “Ромни” та “Більче-Волиця”.

Переробка

На Шебелинському нафтопереробному заводі впродовж 2015-2020 років було реалізовано наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід на випуск продукції виключно стандарту Євро 5 під торговою маркою Šhebel. Зокрема, здійснено технічне переоснащення установки каталітичного риформінгу задля зниження вмісту бензолу в компоненті товарного бензину. Завершено будівництво блоку гідроочищення дизельного палива для каталітичного очищення продукції від сірко-, азото- і кисневмісних сполук, впроваджено процес депарафінізації дизельного палива. Станом на 2021 рік весь асортимент виробленої на заводі продукції, а саме автомобільний бензин, дизпаливо та скраплений газ під брендом Šhebel повністю відповідає усім європейським екологічним нормам.