Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Структура

Інформація про дистанційні Загальні збори акціонерів