Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Вiдповiдно до Статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 № 1044 "Питання публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2020 р. №997), засновником та єдиним акцiонером Компанiї є держава. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016 № 675 "Деякi питання управлiння публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та Статуту Компанiї, управлiння 100 вiдсотками акцiй держави НАК "Нафтогаз України" здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України.

Рiшення єдиного акцiонера - держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України оформляються вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку Мiнекономрозвитку. Такi рiшення акцiонера мають статус протоколу загальних зборiв.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Наказ від 14.01.2015 № 7

Наказ від 16.03.2015 № 80

Наказ від 14.02.2015 № 94

Наказ від 20.02.2015 № 104

Наказ від 24.02.2015 № 112

Наказ від 27.02.2015 № 119

Наказ від 28.02.2015 № 120

Наказ від 10.03.2015 № 136

Наказ від 10.03.2015 № 142

Наказ від 11.03.2015 № 145

Наказ від 12.03.2015 № 146

Наказ від 16.03.2015 № 158

Наказ від 16.03.2015 № 160

Наказ від 17.03.2015 № 161

Наказ від 18.03.2015 № 164

Наказ від 18.03.2015 № 165

Наказ від 19.03.2015 № 167

Наказ від 07.04.2015 № 212

Наказ від 07.04.2015 № 219

Наказ від 07.04.2015 № 220

Наказ від 10.04.2015 № 226

Наказ від 14.04.2015 № 230

Наказ від 14.04.2015 № 231

Наказ від 14.04.2015 № 232

Наказ від 17.04.2015 № 238

Наказ від 20.04.2015 № 246

Наказ від 21.04.2015 № 248

Наказ від 24.04.2015 № 255

Наказ від 24.04.2015 № 256

Наказ від 24.04.2015 № 257

Наказ від 12.05.2015 № 276

Наказ від 13.05.2015 № 283

Наказ від 13.05.2015 № 284

Наказ від 20.05.2015 № 299

Наказ від 26.05.2015 № 312

Наказ від 29.05.2015 № 318

Наказ від 29.05.2015 № 322

Наказ від 02.06.2015 № 329

Наказ від 04.06.2015 № 335

Наказ від 05.06.2015 № 343

Наказ від 08.06.2015 № 349

Наказ від 12.06.2015 № 366

Наказ від 16.06.2015 № 379

Наказ від 17.06.2015 № 381.1

Наказ від 24.06.2015 № 400

Наказ від 24.06.2015 № 401

Наказ від 26.06.2015 № 406

Наказ від 26.06.2015 № 407

Наказ від 03.07.2015 № 432

Наказ від 10.07.2015 № 442

Наказ від 10.07.2015 № 443

Наказ від 16.07.2015 № 448

Наказ від 16.07.2015 № 450

Наказ від 22.07.2015 № 468

Наказ від 03.08.2015 № 491

Наказ від 03.08.2015 № 494

Наказ від 03.08.2015 № 495

Наказ від 03.08.2015 № 499

Наказ від 18.08.2015 № 540

Наказ від 20.08.2015 № 546

Наказ від 25.08.2015 № 555

Наказ від 28.08.2015 № 561

Наказ від 09.09.2015 № 584

Наказ від 24.09.2015 № 616

Наказ від 30.09.2015 № 624

Наказ від 30.09.2015 № 625

Наказ від 05.10.2015 № 637

Наказ від 15.10.2015 № 653

Наказ від 19.10.2015 № 658

Наказ від 02.11.2015 № 685

Наказ від 06.11.2015 № 709

Наказ від 24.11.2015 № 750

Наказ від 12.11.2015 № 717

Наказ від 16.11.2015 № 731

Наказ від 18.11.2015 № 738

Наказ від 25.11.2015 № 760

Наказ від 27.11.2015 № 762

Наказ від 27.11.2015 № 763