Розкриття інформації

Вiдповiдно до Статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 № 1044 "Питання публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2020 р. №997), засновником та єдиним акцiонером Компанiї є держава. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016 № 675 "Деякi питання управлiння публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та Статуту Компанiї, управлiння 100 вiдсотками акцiй держави НАК "Нафтогаз України" здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України.

Рiшення єдиного акцiонера - держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України оформляються вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку Мiнекономрозвитку. Такi рiшення акцiонера мають статус протоколу загальних зборiв.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Наказ від 14.01.2015 № 7

Наказ від 16.03.2015 № 80

Наказ від 14.02.2015 № 94

Наказ від 20.02.2015 № 104

Наказ від 24.02.2015 № 112

Наказ від 27.02.2015 № 119

Наказ від 28.02.2015 № 120

Наказ від 10.03.2015 № 136

Наказ від 10.03.2015 № 142

Наказ від 11.03.2015 № 145

Наказ від 12.03.2015 № 146

Наказ від 16.03.2015 № 158

Наказ від 16.03.2015 № 160

Наказ від 17.03.2015 № 161

Наказ від 18.03.2015 № 164

Наказ від 18.03.2015 № 165

Наказ від 19.03.2015 № 167

Наказ від 07.04.2015 № 212

Наказ від 07.04.2015 № 219

Наказ від 07.04.2015 № 220

Наказ від 10.04.2015 № 226

Наказ від 14.04.2015 № 230

Наказ від 14.04.2015 № 231

Наказ від 14.04.2015 № 232

Наказ від 17.04.2015 № 238

Наказ від 20.04.2015 № 246

Наказ від 21.04.2015 № 248

Наказ від 24.04.2015 № 255

Наказ від 24.04.2015 № 256

Наказ від 24.04.2015 № 257

Наказ від 12.05.2015 № 276

Наказ від 13.05.2015 № 283

Наказ від 13.05.2015 № 284

Наказ від 20.05.2015 № 299

Наказ від 26.05.2015 № 312

Наказ від 29.05.2015 № 318

Наказ від 29.05.2015 № 322

Наказ від 02.06.2015 № 329

Наказ від 04.06.2015 № 335

Наказ від 05.06.2015 № 343

Наказ від 08.06.2015 № 349

Наказ від 12.06.2015 № 366

Наказ від 16.06.2015 № 379

Наказ від 17.06.2015 № 381.1

Наказ від 24.06.2015 № 400

Наказ від 24.06.2015 № 401

Наказ від 26.06.2015 № 406

Наказ від 26.06.2015 № 407

Наказ від 03.07.2015 № 432

Наказ від 10.07.2015 № 442

Наказ від 10.07.2015 № 443

Наказ від 16.07.2015 № 448

Наказ від 16.07.2015 № 450

Наказ від 22.07.2015 № 468

Наказ від 03.08.2015 № 491

Наказ від 03.08.2015 № 494

Наказ від 03.08.2015 № 495

Наказ від 03.08.2015 № 499

Наказ від 18.08.2015 № 540

Наказ від 20.08.2015 № 546

Наказ від 25.08.2015 № 555

Наказ від 28.08.2015 № 561

Наказ від 09.09.2015 № 584

Наказ від 24.09.2015 № 616

Наказ від 30.09.2015 № 624

Наказ від 30.09.2015 № 625

Наказ від 05.10.2015 № 637

Наказ від 15.10.2015 № 653

Наказ від 19.10.2015 № 658

Наказ від 02.11.2015 № 685

Наказ від 06.11.2015 № 709

Наказ від 24.11.2015 № 750

Наказ від 12.11.2015 № 717

Наказ від 16.11.2015 № 731

Наказ від 18.11.2015 № 738

Наказ від 25.11.2015 № 760

Наказ від 27.11.2015 № 762

Наказ від 27.11.2015 № 763