Управління

Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» утворено п’ять постійних комітетів, які є її консультаційно - дорадчими органами:

  • Комітет з питань аудиту та ризиків
  • Комітет з питань стратегії
  • Комітет з питань етики та комплаєнсу
  • Комітет з призначень та винагород
  • Комітет з питань охорони праці, довкілля, безпеки та запасів

Починаючи з 27 вересня 2021 року, наглядова рада компанії відсутня через припинення повноважень усіх її членів. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності наглядової ради  компанії її повноваження здійснюються загальними зборами компанії. 

Згідно зі Статутом компанії, повноваження загальних зборів акціонерів компанії здійснюються єдиним акціонером - державою в особі Кабінету Міністрів України одноосібно.