Управління

Інформація щодо винагороди членів правління у 2021 оприлюднена у річному звіті 2021 відповідно до установленого порядку