Врядування

Політики і кодекси

З усіма цінностями та принципами взаємодії співробітників один з одним, з партнерами, конкурентами, державою та суспільством ви можете ознайомитись у Кодексі корпоративної етики Нафтогазу. Дотримання його положень усіма співробітниками допомагає нам успішно реалізовувати свою місію та захищати інтереси працівників та ділових партнерів. 

Кодекс корпоративної етики 

Антикорупційна програма НАК «Нафтогаз України»

Група Нафтогаз системно працює над формуванням культури нульової толерантності до корупції. На всіх рівнях діє функція комплаєнсу, а також кодекс з етики.  Нафтогаз комплексно працює над вдосконаленням системи управління, зокрема, рекрутингу та найму.

Антикорупційна програма НАК «Нафтогаз України»

Дотримання прав людини 

Група Нафтогаз здійснює свою діяльність відповідно до принципів Загальної декларації прав людини, конвенцій Міжнародної організації праці, Глобального договору ООН. 

Ми гарантуємо: 

  • Свободу зібрань та колективних переговорів, поважаючи право співробітників самостійно обирати та приєднуватися до  профспілок чи інших організацій для представництва своїх інтересів.  
  • Належні умови праці та умови оплати праці. 
  • Заборону дискримінації, примусової та дитячої праці.  
  • Рівні можливості 

Ми надаємо рівні можливості для  професійного розвитку, реалізації трудових прав, розвитку професійного та творчого потенціалу усім співробітникам Групи Нафтогаз без виключення. Розрізнення, недопущення або перевага, що робиться за ознакою расової приналежності, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у  страйку чи будь-який інший прояв дискримінації є неприпустимим. 

Зокрема, у Групі Нафтогаз ми дотримуємось принципів гендерної рівності, послідовно докладаючи зусиль до залученості жінок. Частка жінок у компанії становить майже 24%, що перевищує середньосвітовий показник (За статистикою World Petroleum Council, частка жінок у нафтогазовій галузі складає 22%). Ми маємо гендерно збалансовану наглядову раду, 25% складу директорів також складають жінки. Значна кількість жінок представлена в менеджменті, а також серед робочих спеціальностей.  

Етичні закупівлі 

У Групі Нафтогаз всі закупівлі здійснюються через систему Prozorro, що визнана найкращою в Рейтингу прозорості публічних закупівель у 2020 році  Transparent Public Procurement Rating 2020. Ми дотримуємось основних принципів проведення етичних закупівель, що передбачають забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників. Тобто відсутність будь-яких дискримінаційних проявів зі сторони замовників.  З метою досягнення максимальної економії та ефективності Компанія готує річний плану закупівель та публікує його заздалегідь.

За допомогою системи технічних регламентів для найбільш популярних категорії товарів та послуг, що закуповуються, визначено стандартизовані критерії критеріїв оцінки та технічних вимог. Фахівці компанії ретельно вивчають ринки, здійснюють моніторинг комерційних пропозицій від потенційних постачальників, що забезпечує додаткову точність в процесі визначення очікуваної вартості.

Протягом 2020 року розпочалось відокремлення функції контролю за закупівлями. Новостворені незалежні ради з контрактування та департаменти на всіх рівнях підприємств Групи Нафтогаз забезпечують нагляд за коректністю проведення процедури закупівель. У першу чергу, незалежність контролю забезпечується задля підвищення прозорості закупівельних процесів, запобігання антиконкурентній поведінці та збільшення ступеня довіри з боку постачальників. Компанія цінує розвиток та підтримку партнерських відносин, що базуються на основі взаємної вигоди, поваги, довіри та справедливості, об’єктивності, та сумлінно виконує свої обов’язки, передбачені умовами договорів. 

Взаємодія з органами державної влади 

Група Нафтогаз, усвідомлюючи суспільну значимість результатів своєї діяльності, відповідальність перед державою та Урядом зокрема як засновником та єдиним акціонером, прагне до побудови та підтримки стійких, конструктивних взаємовідносин з органами влади та місцевого самоврядування, які базуються на принципах законності, добросовісності, професіоналізму, партнерства, взаємної довіри, поваги та непохитності зобов’язань. 

Для реалізації політики щодо взаємодії з органами державної влади Компанія: 

  • уникає політичної агітації та не фінансує будь-які політичні організації чи окремих осіб, а також не надає в користування активи для реалізації будь-якої політичної діяльності. 
  • не  укладає угоди з компанією, що повністю або частково перебуває у  власності державного службовця, члена парламенту або їх близьких родичів, без  попередньої узгодження зі Службою комплаєнсу. 
  • надає інформацію за  запитами державних органів в  обсязі та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
  • уникає різких заяв та необґрунтованої критики на  адресу органів державної влади.  
  • забороняє агітувати інших співробітників на  користь будь-яких політичних партій або кандидатів протягом робочого дня